Partners aan 't woord

vakbond voor dieren

Vakbond voor Dieren

Vakbond voor Dieren

Marjolein de Rooij is samen met Marc de Droog oprichter van de Vakbond voor Dieren:

Koeien produceren melk, kippen leggen eieren, een schaap levert wol. Een varken werpt biggen die uitgroeien om als vlees te eindigen. Allemaal vormen van arbeid door dieren. Met hun vlees, eieren, vacht of melk zijn zij de belangrijkste werknemers van het bedrijf, dit zijn werkende dieren. Werkende dieren voegen een economische waarde toe aan het bedrijf waarvoor ze werken, net zoals menselijke arbeiders dat doen. De Vakbond voor Dieren vertegenwoordigt deze dieren en pleit voor het toekennen van arbeidsrechten voor dieren. Dit zou in een CAO concreet gemaakt kunnen worden: een overeenkomst  tussen de boer en zijn/haar dieren waar uiteindelijk allebei beter van moeten worden. 

Werkende mensen hebben onder andere recht op een veilige werk- en leefomgeving. Op frisse lucht en een schone, brandveilige werkruimte en vastgestelde werktijden. Datzelfde zou ook kunnen gelden voor dierlijke werknemers. Bovendien zou je kunnen redeneren dat, omdat hun privé- en werkende leven samenkomt, ze ook recht hebben op een familieleven. En is de maximale productie wel hetzelfde als de optimale productie en wat vind het dier daarvan? Waar humane werknemers vaak worden gehoord wanneer de werkgever een grote investering doet, zou je dat ook bij dieren kunnen doorvoeren. Denk aan de bouw van een nieuwe stal of de aanschaf van een melkmachine. Welke zouden de dieren kiezen?

De Vakbond voor Dieren vindt dat werkende dieren een soort van arbeidsrechten moeten krijgen. Dit kan door de stem van deze dieren te laten horen in de media, en tijdens formele en informele overleggen waar dierenwelzijn op de agenda staat. Maar natuurlijk werkt de Vakbond ook samen met werkgevers om te zien hoe de rechten van werkende dieren geborgd kunnen worden. Dit kan resulteren in het afsluiten van een CAO tussen de werkgever en werknemers. Net zoals bij mensen gaat dat om een onderhandeling waarbij beide partijen moeten geven en nemen, maar er uiteindelijk beiden beter van worden. 

Onderwerpen in de CAO kunnen gaan over pensioen of arbeidstijdsverkorting als de dieren hun maximale productie niet meer kunnen halen. Daarbij kan in de CAO de productie per dier worden gelimiteerd als deze hoge onnatuurlijke productie het welzijn of de gezondheid van het dier aantast. Maar ook vrije tijd kan in de CAO worden opgenomen. Is er een periode per dag of week waarop de dieren (in groepsverband) naar buiten mogen? Ook kan er in de CAO worden afgesproken hoe de menselijke werknemers naar de werkende dieren luisteren en met hen communiceren.

Communicatie met dieren is essentieel om hun mening goed voor het voetlicht te kunnen brengen. Daarom inventariseert de vakbond (recente) onderzoeken naar communicatie met dieren en communicatie tussen dieren. Deze kennis gebruiken wij in de onderhandelingen met de boeren en voor het informeren van het algemene publiek.

Wij zouden graag in contact komen met caring farmers die samen met ons een CAO voor hun werkende dieren zouden willen vormgeven. Hoe laten we onze achterban aan het woord en wat zouden we hen willen vragen? Wat is economisch haalbaar en wat is moreel noodzakelijk? Hoe kunnen we onze gezamenlijke ambitie in een CAO tot z’n recht laten komen?

Interesse? Mail naar Marjolein via info@vakbondvoordieren.nl