13 maart 2024 Caring Farmers Dag

Caring Farmers Dag, 13 maart in Bunschoten.

DE DAG VAN DE KRINGLOOPLANDBOUW

Woensdag 13 maart roepen we uit tot Dag van de Kringlooplandbouw. Mis het niet, en kom samen met je collega Caring Farmers en Caring Ketenpartners op De Eemlandhoeve in Bunschoten. De jaarlijkse Caring Farmers Dag is hét moment voor koploperboeren om samen te sparren over hoe we de voedseltransitie kunnen versnellen. Dit jaar laten we ons inspireren door Marjan Minnesma en gaan we ingesprek over de nieuwe grond- en voedselvisie van Urgenda. Dit jaar nodigen we ook de hele keten uit, want ook de Caring Ketenpartners zijn onderdeel van het nieuwe landbouwsysteem. 

Andere belangrijke thema’s van de dag zijn dierwaardigheid, en zoeken we samen met Caring Doctors naar manieren om de zorg te inspireren tot gezond lokaal voedsel van een gezonde bodem. Caring Farmer Inge Vleemingh (van De Goed Gevulde) zorgt ervoor als dagvoorzitter dat de gesprekken goed verlopen.

(programma nog in ontwikkeling, houd deze pagina in de gaten voor de laatste updates)

Het programma:

09.30-10.00 Inloop en koffie

10.00-10.05 Welkom door Jan Huijgen van de Eemlandhoeve

10.05 – 10.30 Update en inleiding door Caring Farmers-voorzitter Ruud Zanders

10.30 – 12.00:  Presentatie door en in gesprek met Marjan Minnesma over de nieuwe visie voor voedsel, landbouw- en grondgebruik van Urgenda. Tevens gaat zij in gesprek met Quirine de Weerd van Lidl over de rol van supermarkten in de voedseltransitie.

12.00-13.00 Netwerklunch

13.00-14.30 Workshop ronde 1: in gesprek met RVO over deregulering OF Samen met de Caring Doctors en Marco van Es werken aan gezond voedsel in de zorg. OF ga in gesprek met Jan Huijgen over het project Mansholtcampus

14.30-16.00 Workshop ronde 2 – Dierwaardigheid in de melkveehouderij met koeientaaldeskundige OF Lancering GoedGehouden.  OF Bodemecologie met Gerard Korthals. 

16.00 – 18.00  Netwerkborrel en kennismaking met ketenpartners (met uitloop) 

WE STARTEN MET EEN WELKOM

Van 09.30-10.00 is er inloop met koffie en thee. Tussen 10.00 - 10.30 heten Jan Huijgen en Ruud Zanders jullie welkom en kijken we terug op weer een jaartje voorop lopen.

Plenair: 10.30 - 12.00

marjan minnesma

Landbouwvisie van Urgenda

Urgenda werkt aan een landbouwvisie; een mogelijk scenario voor een vitale, natuurinclusieve, grondgebonden landbouw in Nederland inclusief een doorkijk naar andere opgaven zoals biomassagebruik in de bouw, industrie en kleding.
Zie de film hiernaast voor een eerste indruk. Directeur Marjan Minnesma presenteert en daarna gaan we samen in gesprek. Ook over de rol van supermarkten met Quirine de Weerd van Lidl.

Bekijk de animatie van Urgenda: een visie op duurzaam landgebruik. 

NETWERK LUNCH

Van 12.00 - 13.00 genieten we van een echte Caring Farmers lunch.

Workshop-ronde 13.00 - 14.30

RVO voor de voedseltransitie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zet een nieuwe koers in, ze willen de voedseltransitie verder helpen.

Naar aanleiding van stukken over knellende en remmende regelgeving voor koplopers in het Convenant Dierwaardige Veehouderij is RVO een nieuw project gestart.

Een speciaal team is samengesteld om samen met Caring Farmers te kijken waar de huidige regels de verduurzaming afremmen, waar de crux zit van het probleem, en waar de kansen liggen om de regels, dan wel de uitvoering ervan aan te passen. Deze knellende regelgeving is door RVO geclusterd in 5 thema's, waarbij in deze sessie administratie- en controle lasten, en passende subsidies een grote plek innemen.

Op basis van deze opdracht en analyse wil RVO stappen ondernemen om knelpunten een te pakken bij RVO zelf, én een advies aan te leveren voor LNV om de baan voor koplopers vrij te maken. Want we zijn het eens: koplopers verdienen de wind in de rug.

caring diner plaatje

Gezonde bodem, gezond lijf

Er komt langzaam meer aandacht voor de link tussen een gezonde bodem en gezonde mensen. Maar er is nog veel werk te verzetten. Samen met Caring Doctors waar inmiddels 2100 zorgprofessionals bij zijn aangesloten, willen wij aankomend jaar het bewustzijn voor gezonde voeding van een gezonde bodem vergroten. Tijdens deze workshop vertelt Marco van Es (Bac2nature) hoe het precies zit met het microbioom in de bodem en in ons lijf. En vertellen Patrick Deckers (Caring Doctors) en David Luijendijk over de gezamenlijke plannen:
Eind mei organiseren we een eerste pilot genaamd 'Doctors Diners': een groep zorgprofessionals komt op bezoek bij een boer op het erf, voor een informatief en inspirerend gezond diner. De pilot vindt plaats bij David van Ekologisch. In september mogelijk in elke provincie een bijeenkomst. Praat mee over hoe we deze beweging groter kunnen maken.

Dierwaardigheid in de melkveehouderij

Dierwaardigheid in de melkveehouderij - wat houdt dat in en hoe komen we daar? Een discussie en een hele interessante presentatie over koeientaal.
Leonie Cornips werkt samen met de Vakbond voor Dieren aan een lesmodule koeientaal voor Aeres Hogeschool. Diverse Caring Farmers stelden hun bedrijf open voor de onderzoekers en leerden al veel.

Vroeger kenden boeren een veelvoud aan geluiden van koeien.(Her)kennen de boeren van nu alle geluiden nog? En horen ze het verschil tussen een begroeting naar de boer, naar een andere koe of de wens gemolken te willen worden?

Tevens korte lancering van het KalfbijKoe stappenplan en een gesprek over wat de inzet van Caring Farmers de komende tijd zal zijn.

Workshop-ronde 14.30 - 16.00

Jan Huijgen over de Mansholtcampus

De Mansholtcampus voor de ontwikkeling van een nieuwe regionale voedselstrategie wordt gerealiseerd bij De Eemlandhoeve. De vier pijlers van de campus zijn de Denktank, Academie, Community en Experimenten. Deze pijlers zorgen voor het samenbrengen én delen van kennis, ideeën en innovaties. Ga in gesprek met Jan over dit unieke project, dat nu start in de Eemvallei maar ook al bezig is in de Achterhoek.

Bodemecologie met Gerard Korthals

Gerard Korthals is bodemonderzoeker bij de Wageningen Universiteit. Hij neemt ons mee in de laatste wetenschap en vertelt ook hoe bodem, heggen en hagen een belangrijke rol kunnen spelen voor de bodem van tuinders en akkerbouwers.

Samen met hem en Caring Farmers gaan we in discussie: welke hobbels en kansen zien we samen en waar moet Caring Farmers als organisatie op inzetten.

GoedGehouden

Hoe gaan we de transitie naar een dierwaardige veehouderij versnellen en wat is de rol van koplopers daarin? Een discussie en de lancering van GoedGehouden: het vijfsterrensysteem voor varkens houdt op te bestaan. Maar het krijgt een doorstart als onder de vlag van Caring Farmers. We starten met varkens, maar breiden daarna uit met al die bijzondere kippen-, en geitenhouders. Wordt deze website met deze boeren de route naar dierwaardigheid?

Kees Scheepens en Sabine lanceren samen de website en horen graag welke informatie jij daar terug wil zien om te leren van je collega's en om de consument te verleiden tot minder maar veel beter!

NETWERKBORREL VANAF 16.00

* Met eigen Caring Farmers-borrel happen * Ontmoet je mede-Caring Farmers * Loop lekker rond, ontmoet een ketenpartner * Zorg dat je goed vermeld staat op de vernieuwde Caring Farmers kaart * Maak een praatje met bestuur & kantoorteam van Caring Farmers

AANWEZIG

Bestuur
Ruud Zanders (Kipster)
Geert van de Veer (Herenboeren NL)
Annette Harberink (Warmonderhof)
Kees Scheepens (buitenvarkens)
David Luijendijk (Ekologisch)

Kantoorteam
Hanneke van Ormondt
Marga Witteman
Sanne Smeets
Sandra Tetteroo
Sabine Grootendorst
Leonie Caesar

Sprekers
Inge Vleemingh (dagvoorzitter)
Marjan Minnesma (Urgenda)
Quirine de Weerd (Lidl)
Patrick Deckers (Caring Doctors)
Marco van Es (Bac2nature)
Gerard Korthals (WUR)
Jan Huijgen (Mansholtcampus)
Leonie Cornips & Marjolein de Rooij

Ook aanwezig!
Ellen de Lange (Werkplaatsen Kringlooplandbouw)
Winny van Buuren (Landgoed Velhorst)
Josephine Schuurman (Boerderij Eyckenstein)
Bregje Hamelynck (De Voedselwerkplaats)
Jan Dirk van de Voort (Remeker)
(lijst wordt aangevuld)

Haal hier je ticket


voor de hele dag, inc lunch
€ 40,00

Totaal


Bereikbaarheid Eemlandhoeve

Het adres is: Bisschopsweg 7, Bunschoten-Spakenburg

Route auto
Goed bereikbaar via navigatie. 

Route openbaar vervoer
Komt u met het openbaar vervoer neem dan bus 76 vanaf Amersfoort centraal richting Bunschoten-Spakenburg.

Stap uit bij halte Bisschopsweg en loop in de richting van Eembrugge / Baarn.
Bij de kruising waarbij u het industrie terrein de Kronkels in kunt, steek de provinciale weg over en loop over de parallel weg verder in de richting van Eembrugge / Baarn.

De totale wandeling is ongeveer 1 km langs de rand van de gemeente Bunschoten-Spakenburg met uitzicht over de vlakke polder van Eemland.

 

Wil je iets vragen? Opmerking?
info@caringfarmers.nl

Wij zijn de caring farmers

We komen samen met een groep boeren die al meteen vanaf de start in 2019 betrokken is en toen al de Caring Farmers Code ondertekende. Maar ook met voor ons nog onbekende gezichten, en aspirant Caring Farmers. Wanneer ben jij nou een Caring Farmer? Als je onze visie op de toekomst deelt, als je al een hele zoektocht achter de rug hebt of als je juist de eerste stappen wil gaan zetten. Wij willen graag gezamenlijk die stip op de horizon zetten en vanuit positiviteit en daadkracht onze krachten bundelen. Want wij geloven dat we zo de transitie naar een duurzamer voedselsysteem kunnen bewerkstelligen.