Caring Farmers

Inge Vleemingh

varkens2

Mijn naam is Inge Vleemingh en wij hebben buitenvarkens en buitenkippen De Goed Gevulde. Onze dieren worden alleen gevoerd met reststromen en mogen lekker buiten leven, wat verantwoord en lekker vlees oplevert.

Type bedrijf
 • agro-forestry
 • akkerbouw
 • boomgaard
 • gemengd bedrijf
 • Honingbijen
 • pluimvee
 • varkens
Keurmerken
 • 5 sterren varkens (Varkens in Nood)
Thema's
 • korte keten

Doelen

Kennis delen
Lol krijgen in het bedrijf, minder zorgen in het bedrijf. Door bedrijf kleiner en weerbaarder te maken.
Diversiteit is belangrijk!

Contactgegevens
De goed gevulde
7025 DA
Halle
Type bedrijf
 • agro-forestry
 • akkerbouw
 • boomgaard
 • gemengd bedrijf
 • Honingbijen
 • pluimvee
 • varkens
Keurmerken
 • 5 sterren varkens (Varkens in Nood)
Thema's
 • korte keten
Social media

Korte keten initiatief

Caring Farmers gaan voor een voedselsysteem met minder voedselkilometers, transparantie en goed contact tussen de boer en zijn/haar klanten. Dat is belangrijk, want bekend maakt bemind. Elke boer doet dit weer een beetje anders. Van de één liggen de producten herkenbaar in de supermarkt, de ander heeft een boerderijwinkel of verkoopt abonnementen of laat de burger zelf oogsten. Bekijk hier hoe jij producten kan kopen van deze boer:

Ik doe mee aan een korte keten via
 • adopteren van jouw eigen dier
 • boerderijwinkel
Alternatieve korten keten initiatieven

Reststromen
Webshop waarmee we rechtstreeks aan consumenten verkopen
Zwigje adopteren is mogelijk
Samenwerken met andere collega's, bijv samen met boerderij de Patrijs bier brouwen
Leerbedrijf voor stagiaires - studenten die niet altijd mee kunnen komen kunnen bij hun terecht. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier terecht
Coaching voor mensen

In de winkel
Halsedijk 8
7025 DA
Halle
Informatie over dieren adopteren

Recreatie

Veel Caring Farmers zoeken contact met burgers, en hebben daar vaak ook inkomsten van. Ze hebben een boerderijcamping, verhuren zalen of organiseren educatieve evenementen. Kom ervan genieten, organiseer een feest op de boerderij, ontmoet je collega’s, of slaap een nachtje bij deze boer:

Soorten recreatie
 • feest- en/of vergaderlocatie
 • horeca

Kringloop

Caring Farmers streven naar een landbouwsysteem waarin de kringloop van nutriënten wordt gesloten. Die is pas echt gesloten als humane mest teruggaat naar het land. Maar ondertussen zijn er erg veel verbeteringen door te voeren. Door in ieder geval meer lokaal te werken en geen kunstmest en krachtvoer uit ver buitenland aan te voeren.

In een kringlooplandbouwsysteem voer je (zo min mogelijk) nutriënten van buiten aan, en eten de dieren vooral reststromen en gras uit de regio. De mest wordt gebruikt op het eigen bedrijf of bij een akkerbouwer in de buurt.

In kringlooplandbouw maakt de boer gebruik van diverse planten en rotaties om een gesloten stoffenbalans te creëren. Lees hier meer over kringlopen en bekijk hier wat deze boer doet om zijn/haar kringlopen te sluiten:

Herkomst krachtvoer
directe regio, eigen bedrijf

Natuur

Caring Farmers willen een landbouwsysteem waarin de biodiversiteit toeneemt Hoe meer diversiteit, hoe meer soorten leven, hoe gezonder je omgeving. Elke vorm van leven heeft een taakje, die ook op het boerenbedrijf weer nuttig is.

Een grote diversiteit aan insecten houdt elkaar bijvoorbeeld in balans. En bomen en struiken geven schaduw aan dieren, ze voorzien van voedsel, en huizen ook weer vogels en insecten die plagen van het land weg houden. Meer biodiversiteit speelt ook een rol in de stoffenwisseling: de verschillende vormen zuiveren, filteren en zorgen dat het systeem goed werkt.

Lees hier meer over de natuurinclusieve methode en bekijk hier wat deze boer doet voor de natuur:

Agroforestry
Ja
Soorten agroforestry
voedselbos
Diensten voor TBO's of overheden
Diensten voor TBO's of overheden
maaien, snoeien
Beheer van weidevogel akkers of weides
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
Patrijs
Andere manieren waarop we ons inzetten voor de natuur/biodiversiteit
Niet kerende grondbewerking, geen chemie, kunstmest, etc Landschapselementen, boomgaarden, singels, voedselbos, bloemenrijke randen

Dierenwelzijn

Caring Farmers streven naar een landbouwsysteem met een kleinere rol in het dieet voor dierlijk eiwit. En de dieren die we houden, houden we dierwaardig. We willen toe naar een veehouderij waarin alle dieren een gezond leven hebben met genoeg voeding, beweging, buitenlucht, spel, rust, plezier en de vrijheid om natuureigen gedrag uit te oefenen.

Dieren hebben intrinsieke waarde, en we erkennen hen als intelligente mede-dieren met emoties. Lees meer over dierenwelzijn en onze activiteiten hiervoor, en ontdek hier wat deze boer doet:

Mijn dieren worden gehouden in familieverband (familiekudde e.d.)
Mijn dieren worden lokaal of mobiel geslacht
Mijn dieren komen buiten
Mijn dieren zijn anibiotica vrij
Mijn dieren kunnen grazen, wroeten, stofbaden
Mijn dieren hebben verrijkend materiaal in de stal (speeltjes, borstels, etc.)