Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Caring Farmers: op weg naar kringlooplandbouw

De afgelopen week werd Caring Farmers geconfronteerd met illegaal gemaakte beelden in de stallen van vier verschillende aangesloten boeren. De beelden zijn vreselijk en precies de reden waarom Caring Farmers als organisatie is opgericht. Omdat we beseffen dat met de huidige landbouw van alles mis is. Waaronder dierenwelzijn.

Precies om die reden is er een club boeren opgestaan, die gezamenlijk zegt tegen de maatschappij; we willen het anders en dat willen we snel. Deze groep boeren pretendeert niet het al helemaal goed te doen, maar ze hebben wel een gezamenlijk doel: verbeteren en wel snel. Alle boeren zijn welkom bij Caring Farmers, mits ze achter de doelstelling gaat en samen op weg gaan naar kringlooplandbouw. Het gaat om de route, niet om het beginpunt. 

Dat is voor veel boeren best een moeilijke stap in een polariserende maatschappij, en in een sector waar collegialiteit en elkaar het beste gunnen niet altijd zichtbaar is. Waar boeren die de overstap maken naar biologische decennia lang voor gekke henkie werden uitgemaakt. En waar kritiek op elkaar en op dierenwelzijn uit den boze is.

Caring Farmers wil deze impasse doorbreken en in het publieke debat een andere boerenstem laten horen. De stem van boeren die laten zien dat het anders kan, én van boeren die anders willen maar nog niet precies weten hoe.

De illegale gemaakte beelden laten ons zien wat we al weten: dat diervriendelijk dieren houden op een commerciële manier ontzettend moeilijk is, en misschien wel onmogelijk. En dan ingezoomd op het ergste leed, in het donker en zonder context. Desondanks is het dierenleed: ontstekingen, vervuilde hokken, gebrekkige zorg, kleine hokken. Absoluut niet hoe wij met dieren om willen gaan.  

Wat de beelden niet laten zien is dat dit boeren zijn die bezig zijn met een omschakeling. Deze boeren werken toe naar een stal die is aangepast aan het dier in plaats van een houderij waarin het dier wordt aangepast aan de stal. Dat doen ze in samenspraak met wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties. En dat gaat met vallen en opstaan en veel lef, keihard werk en grote investeringen van deze boeren. En tegen de stroming in, want regelgeving is niet ingericht om pioniers verder te helpen. Burgers staan niet in de rij om een kwartje meer te betalen en naar de boerderijwinkel te fietsen. Banken helpen niet mee. En supermarkten al helemaal niet. Deze boeren doen het dus veelal vanuit hun eigen drijfveer en op eigen kosten.   

Wat de beelden ook niet laten zien is wat deze boeren goed doen, de buitenlucht, het daglicht, het stro, het duurzamere voedsel. Wat de beelden ook niet laten zien is dat deze boeren nu doodsbang zijn om failliet te gaan. Pluimveehouders zijn bang dat de nachtelijke bezoeken vogelgriep binnenbrengen.

Het welzijn van de dieren vergt een ingrijpende vernieuwing van de veehouderij in Nederland. Met welwillende boeren moeten we toewerken naar een veehouderij met het dier als uitgangspunt, die zich ontwikkelt samen met de transitie naar meer plantaardige eiwitten.

Laten we daar als dierenbeschermers en boeren samen aan werken. ‘s Nachts inbreken bij boeren, elkaar afvallen en recht tegenover elkaar gaan staan is níet de weg vooruit. Inbreken mag niet en kan niet. Staarten afknippen mag ook niet en kan ook niet. Wij verwachten van zowel boeren als dierenbeschermers dat ze zich aan de wet houden en op een dier- én mensvriendelijke manier samenwerken.

Het bestuur van Stichting Caring Farmers