Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Reactie beelden van Ongehoord bij Caring Farmer Annechien ten Have-Mellema

UPDATE: Annechien heeft haar 2 Beter Leven sterren terug nadat zij zelf de het dierenwelzijn op haar bedrijf had laten onderzoeken door stichting Beter Leven, de Gezondheidsdienst voor Dieren en de eigen dierenartsen. Zij concludeerden dat het welzijn van de zeugen, biggen en vleesvarkens op orde is.

Vrijdag 5 november j.l. zagen we via social media beelden van het varkensbedrijf van Annechien voorbij komen. Het bleken illegaal gemaakte beelden van de actiegroep ‘Ongehoord’ te zijn.

Iedere Nederlander, of je nu op een boerderij woont, in een dorp of in de stad, hoort zich veilig te voelen in zijn eigen omgeving. Een inbraak in eigendommen van een ander dient altijd ten strengste veroordeeld te worden. Inbreuk op de privacy van een ander is, gelukkig ook volgens de wet, een hoogst kwalijke zaak.

Dat neemt niet weg dat de beelden er zijn en we ook altijd kritisch naar onszelf moeten blijven kijken. Gelukkig geeft Annechien dat zelf ook aan in haar reacties. We zien op de beelden onbehandelde doorligplekken, dode biggen die niet verwijderd zijn, veel pootabcessen en aangevreten staarten. We kunnen niet zien of dit structureel is of incidenteel. We kunnen niet zien of uit ontelbare uren filmen, 3 minuten ellende is geknipt. Wat we wel kunnen zien is dat de beelden duiden dat veel dieren veterinaire zorg nodig hadden. Hoe dan ook, het is niet fraai en niet goed.

Ons inziens tonen deze beelden aan dat diervriendelijk dieren houden op een commerciële manier ontzettend moeilijk is, en misschien wel onmogelijk.

Dit gezegd hebbende, lijken er twee mogelijkheden. We stoppen met het eten van dierlijke producten. Dat is een keuze. De andere mogelijkheid is dat we toch ons best doen en een poging doen om de dieren zo diervriendelijk als mogelijk te houden. Dat er dan nog altijd concessies in dierenwelzijn gedaan zullen worden lijkt ons een waarheid als een koe. We zullen dan wel de boeren die hiervoor hun nek uit willen steken, hulp moeten bieden en ondersteunen. Vooralsnog lijkt het, om meerdere redenen, een illusie dat we een consumptiewereld creëren zonder dierlijke producten. Dus daarmee kunnen we goedwillende en vooruitstrevende boeren beter ondersteunen dan afkraken.

Het welzijn van de dieren vergt een ingrijpende vernieuwing van de veehouderij in Nederland. Er is inmiddels zoveel onderzoek gedaan, dat het niet langer de vraag is óf, maar hoe en wanneer we van bestaande houderij- en huisvestingssystemen afscheid moeten nemen. Vernieuwing op basis van verouderde concepten is tot mislukken gedoemd. Het is net zoiets als proberen van een vierkant een cirkel te maken. Met welwillende boeren moeten we toewerken naar een veehouderij met het dier als uitgangspunt, die zich ontwikkelt samen met de transitie naar meer plantaardige eiwitten.

In haar reactie geeft Annechien aan dat ze een onafhankelijk onderzoek wil en lopende dat onderzoek ze niets wil verkopen onder de haar toegekende 2 sterren in het Beter Leven Keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming. Een onderzoek is altijd goed. Tegelijkertijd denken we dat Annechien prima in staat is om samen met partners verbeterpunten te vinden en door te voeren. Dat vertrouwen hebben we gewoon in haar. En waar we kunnen helpen, zijn we altijd bereid. Het niet verkopen van producten onder haar keurmerk is erg nobel, maar ook gewaagd. Niemand, alleen Annechien, kan daarvan de financiële gevolgen overzien. En als het uiteindelijk zou betekenen dat haar bedrijf het niet overleeft, dan hebben we alleen maar verliezers.

Tot slot willen we Annechien, haar familie én haar varkens veel sterkte toe wensen en hopen we op een zo aangenaam mogelijk leven voor een ieder.

Het bestuur van Stichting Caring Farmers