Farmers aan 't woord

unnamed

De Scharrelderij

vleesvee
Kiel-Windeweer

Lotte Rensema en Pieter Heida begonnen zonder grasland en kochten in 2017 een bedrijf met veel stalruimte. Op dat moment wisten ze nog niet of het mogelijk zou zijn om vee te kunnen fokken. Maar, daar kwam verandering in toen ze ineens 16 hectare natuurgebied konden pachten. Inmiddels is dat uitgebreid naar ruim 65 hectare natuur en 60 stuks vee.

De Groninger Blaarkoppen lopen in natuurgebieden van de Stichting K.P. Boon, Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap. Daar houden ze het gras kort wat van belang is voor deze weidevogel graslanden. Dit betekent ook dat ze kalveren krijgen in de vrije natuur. Het kalf blijft minimaal 6 maanden bij de moeder. Dit is goed voor zowel kalf als koe en is ook nog eens een prachtig plaatje in het veld. Onze koeien eten alleen kruidenrijk gras. Op stal wordt ook gras in de vorm van kuil of hooi gevoerd.

Om een bestaan te hebben uit de kudde en het natuurbeheer verkoopt De Scharrelderij het rundvlees van ossen en koeien die minder geschikt zijn voor de fok in de boerderijwinkel op het erf. Bewust proberen we de keten zo kort mogelijk te houden. De winkel producten komen zoveel mogelijk uit de nabije omgeving en de koeien worden geslacht op 30 min afstand van de boerderij.

Naar natuurinclusief

Onze koeien grazen in natuurgebieden, daar pachten we sinds 2023 ook nog 15 ha agrarisch natuurbeheer bij. Daardoor kunnen we de drijfmest nu op eigen land uitrijden. De kringloop is nu voor een groot deel compleet. In de toekomst zouden we nog wel willen onderzoeken of we meer bomen kunnen aanplanten in en aantal percelen. Dit zal dan in overleg en samenwerking met de verpachter zijn.

Waarom Caring Farmers?                                                                                                               

Wij geloven in de natuurlijke manier van boeren, net zoals de Caring Farmers. Ook werken we met aandacht voor het welzijn van de dieren. Voor ons is het belangrijk dat onze dieren een goed en gezond leven hebben. We zijn aangesloten bij de Caring Farmers omdat we graag leren van anderen, maar ook omdat we ons eigen verhaal willen delen. Met als voornaamste doel om onszelf natuurinclusiever te maken en daarbij willen we graag andere boeren inspireren. We zien genoeg mogelijkheden om de agrarische sector natuurbewuster te maken en zijn ervan overtuigd dat we meer richting natuurinclusieve landbouw moeten gaan. Wanneer dit met respect, maatwerk en begrip voor elkaar gebeurt zien we de toekomst van Caring Farmers met vertrouwen tegemoet.