Farmers aan 't woord

unnamed

De Scharrelderij

Veehouderij, natuur-en scharrelvlees
Kiel-Windeweer

Lotte Rensema en Pieter Heida begonnen zonder grasland en kochten in 2017 een bedrijf met veel stalruimte. Op dat moment wisten ze nog niet of het mogelijk zou zijn om vee te kunnen fokken. Maar, daar kwam verandering in toen ze ineens 16 hectare natuurgebied konden pachten. Inmiddels is dat uitgebreid naar ruim 30 hectare natuur.

De Groninger Blaarkoppen lopen in natuurgebieden van Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap. Daar houden ze het gras kort wat van belang is voor deze weidevogel graslanden. Dit betekent ook dat ze kalveren krijgen in de vrije natuur. Het kalf blijft minimaal 6 maanden bij de moeder. Dit is goed voor zowel kalf als koe en is ook nog eens een prachtig plaatje in het veld. Onze koeien eten alleen kruidenrijk gras. Op stal wordt ook gras in de vorm van kuil of hooi gevoerd.

De Berkshire varkens scharrelen rond op de boerderij en kunnen buiten of binnen zijn wanneer ze dat willen. Ze hebben allemaal een modderpoel waarin ze verkoeling en bescherming tegen de zon kunnen zoeken. Regelmatig zetten we de varkens in om op locatie onkruid te bestrijden (bijvoorbeeld Berenklauw) of om delen van achtergebleven gewassen op te ruimen op akkers. Onze varkens eten in tegenstelling tot onze koeien veel gevarieerder. Ze eten onder andere aspergeresten, voederbieten, appels, brood, groente, pompoenen, tuinafval, bierbostel (van een lokale distilleerderij) en ze zijn dol op noten en eikels! Verder wordt hun voedsel aangevuld met een brok van granen.

Naar natuurinclusief

Onze koeien grazen in natuurgebieden en onze varkens lopen buiten. Wel hebben we nog steeds drijfmest, de kosten voor afvoer zijn hoog. Graag zouden we omschakelen naar een potstal zodat we de vaste mest in de buurt kwijt kunnen. Wel zitten we met ons rendement, kunnen we dat wel terugverdienen? Ook zouden we in de toekomst graag meer land pachten om zo zelf het voer te kunnen verbouwen voor onze varkens.

Waarom Caring Farmers?                                                                                                               

Wij geloven in de natuurlijke manier van boeren, net zoals de Caring Farmers. Ook werken we met aandacht voor het welzijn van de dieren. Voor ons is het belangrijk dat onze dieren een goed en gezond leven hebben. We zijn aangesloten bij de Caring Farmers omdat we graag leren van anderen, maar ook omdat we ons eigen verhaal graag willen delen. Met als voornaamste doel om onszelf natuurinclusiever te maken en daarbij willen we graag andere boeren inspireren. We zien genoeg mogelijkheden om de agrarische sector natuurbewuster te maken en zijn ervan overtuigd dat we meer richting natuurinclusieve landbouw moeten gaan. Wanneer dit met respect, maatwerk en begrip voor elkaar gebeurt zien we de toekomst van Caring Farmers met vertrouwen tegemoet.