Farmers aan 't woord

foto varken de herkomst

Dirk Koolen

varkens
Amsterdam

Ik ben Dirk Koolen, sociaal ondernemer en eigenaar van de Amsterdamse stadsboerderij De Herkomst. De varkens wroeten hier in de vrije natuur met een modderbad en eten allerlei reststromen afkomstig van bakkers, brouwerijen en telers. 

Second Love Food heeft in 2017 De Herkomst circulair varken opgezet met 20 stadstuinvarkens in de Tuinen van West in Amsterdam. Deze varkens zijn met succes met 100% lokale GFT-reststromen gevoed en in de metropoolregio Amsterdam afgezet. Dit alles op een manier dat Varkens in Nood ons met de vijf sterrenstatus heeft onderscheiden.

De Herkomst combineert traditie met toekomst. Ze streeft naar een toekomst zonder bio-industrie, waar stadsboerderijen werken met reststromen. Op de Herkomst wordt er gewerkt met biggen van eigen zeugen die bij bevriende relaties opgroeien. Daarnaast worden er ook varkens gekocht van boeren die buitenvarkens houden. De biggen blijven twee maanden bij de zeug en blijven tot acht maanden op De herkomst.

De varkens van de Herkomst eten uitsluitend voer uit reststromen. De cyclus van voer tot slacht is lokaal. De CO2-equivalent afdruk is van De Herkomst per kilo bereid product kleiner dan die van kunstvlees.

De duurzaamheidsladder van Moerman loopt van  0. (afval voorkomen) tot 9. (storten als afval). De Herkomst staat op 2.: het herbestemmen van afval als voedsel voor dieren. Afval dat voldoet aan wettelijk vastgelegd eisen, geen bewerkt keukenafval bijvoorbeeld.

De varkens van De Herkomst zijn geen standaard opfokvarkens maar een cultuur-historisch ras. Varkens zoals het Nederlands Landvarken dat wordt beschermd door liefhebbers. Het buitenleven van deze varkens levert vlees met het hoogste kwaliteitslabel op.

Het vlees van De Herkomst heeft een eerlijke prijs en wordt geleverd aan:

  • Chefs van toprestaurants
  • Particulieren via Boeren en Buren, op de Pure Markt of besteld via de website De Herkomst
  • Als droge worst wordt het verkocht via de gespecialiseerde kaaswinkel

De Herkomst zet zich ook in voor meer ecologische begrazing. Zo kunnen varkens onkruid begrazen en berenklauw bestrijden. De Herkomst doet dit al voor bewonersgroepen die eigen groenten telen.

De Herkomst heeft een educatief aanbod voor scholen en bedrijven. Op locatie is het ook een leerplek voor groen onderwijs. Bedrijven kunnen het educatief aanbod inhuren in combinatie met een barbecue.

De Herkomst wil zich ontwikkelen tot plek waar alles kan samenkomen:

  • De kringloop mens en natuur blijft zo lokaal mogelijk
  • Varkens worden gevoerd met reststromen uit de stad
  • Varkens worden ingezet bij ecologische begrazing
  • Mest wordt gebruikt om energie op te wekken en CO2 uitstoot te verminderen
  • Het boeren is ingepast in de natuur en past bij de stad
  • De stadsboerderij is ook een plek is waar de buurt en zorginstellingen terecht kunnen

Initiatiefnemer en eigenaar van De Herkomst is Dirk Koolen. Zes jaar  geleden begon Dirk met een try-out op land dat hij mocht gebruiken. Sinds 2021 huurt Dirk land van de gemeente via het recreatieschap van de provincie Noord-Holland.

Dirk Koolen komt uit een dorp in Brabant en hielp van jongs af aan zijn opa met de varkens. Hij studeerde in Amsterdam af als sociaal cultureel ondernemer en wil de ontmoeting van platteland en de stad stimuleren. Dirk was eerder al kwartiermaker en ook logistiek verantwoordelijk bij de opzet van Instock. Vervolgens begon hij met Second Love Food, waar De Herkomst uit voortkwam. Daarnaast is hij actief op scholen, congressen, via Pakhuis De Zwijger en geeft hij cursussen.   

Waarom Caring Farmers?

Lokaal en duurzaam voedsel produceren was tot in de jaren vijftig heel gewoon op het gemengde boerenbedrijf in Nederland. Nu milieuproblemen ons tot bezinning dwingen maakt kringlooplandbouw een nieuwe start. Boeren, wetenschap en politiek zoeken allemaal naar nieuwe manieren om lokaal en duurzaam te produceren. Net als Second Love Food is de opvatting van ons als Caring Farmers dat het dier een andere rol in de kringloop moet spelen dan nu. Wij willen samen geen competitie meer met dieren om voedsel en daarin elkaar gevonden.  

Website: www.deherkomst.nl