Farmers aan 't woord

Dirk-Koolen-liggende-foto-750x350

Dirk Koolen

varkenshouder
Amsterdam

Ik ben Dirk Koolen, sociaal ondernemer en eigenaar van het bedrijf Second Love Food waarin werken aan total-use van GFT-reststromen als grondstof centraal staat. 

Second Love Food heeft in 2017 De Herkomst circulair varken opgezet met 20 stadstuinvarkens in de Tuinen van West in Amsterdam. Deze varkens zijn met succes met 100% lokale GFT-reststromen gevoed en in de metropoolregio Amsterdam afgezet. Dit alles op een manier dat Varkens in Nood ons met de vijf sterrenstatus heeft onderscheiden.

Als Second Love Food willen wij volgende stappen zetten in het stimuleren van stadslandbouw:

  • Wij houden speciale varkens, verzorgen de aanvoer van voer uit ons netwerk van lokale reststromen en zetten ons varkensvlees af aan restaurants. Zo heeft het restaurant een trekpleister met 100% kwaliteit varkensvlees
  • Zo dragen we tegelijkertijd bij aan het in standhouden van het zeldzame Nederlandse Landras.
  • Om varkens zo lokaal mogelijk aan te bieden zien wij als een kans bij te dragen aan een gezonde kijk op stadslandbouw in de buurt.

Waarom Caring Farmers?

Lokaal en duurzaam voedsel produceren was tot in de jaren vijftig heel gewoon op het gemengde boerenbedrijf in Nederland. Nu milieuproblemen ons tot bezinning dwingen maakt kringlooplandbouw een nieuwe start. Boeren, wetenschap en politiek zoeken allemaal naar nieuwe manieren om lokaal en duurzaam te produceren. Net als Second Love Food is de opvatting van ons als Caring Farmers dat het dier een andere rol in de kringloop moet spelen dan nu. Wij willen samen geen competitie meer met dieren om voedsel en daarin elkaar gevonden.  

Hoe nu verder?

Voor ons betekent het lokaal opwaarderen van reststromen dat het interessant moet zijn voor alle betrokkenen. Hiervoor is inzicht en overzicht nodig van kansen en mogelijkheden met huidige regelgeving. Samen met onze stakeholders, wetenschap en politiek willen wij onze organisatiekracht inzetten om tot dergelijke innovatieve systemen te komen waarin het sluiten van kringlopen voorop staat.

www.secondlovefood.nl