Farmers aan 't woord

Rineke met groenten van het land.9b1f03b0

Rineke Dijkinga

agro-forestry
Sellingen

Heerlijk Westerwolds land

Rineke Dijkinga richt zich op het verspreiden van haar kennis via lezingen, trainingen en het schrijven van boeken. Haar boeken werden bestsellers. Met het geld van de boeken besloten zij en haar man Jan Dommerholt in 2016 een paar hectare landbouwgrond te kopen. Dat lijkt een opmerkelijke stap voor mensen die geen boer zijn. Maar eigenlijk ook heel logisch: steeds vaker hoorde ze zichzelf uitleggen tijdens haar lezingen dat de fase vóórdat het voedsel op ons bord ligt bepaalt óf en hóe voeding in ons lichaam zijn werk kan doen. En met die bodem is het niet bijster gezond gesteld. De bodemanalyses die ze lieten maken van hun pas gekochte grond schokten haar. Ze zag een duidelijke analogie met de uitslagen die ze jarenlang bij haar cliënten had bestudeerd als voedingsdeskundige. En besefte dat de problemen in zowel de landbouw als de gezondheidszorg innig met elkaar verweven zijn.

Over de boerderij

Heerlijk Westerwolds Land is een akkerbouwperceel midden in de gemeente Westerwolde. Het perceel is 2,4 hectare omgeven door zo’n 1,6 hectare voedselbos. Het voedselbosdeel draagt bij aan de bodemgezondheid en aan biodiversiteit van het akkerbouwperceel. Het project gaat niet om ‘opbrengst per hectare’ maar om ‘waarde per hectare’: voor de bodem, dieren, consumenten, boeren en de aarde.

Het is een educatief project: de gewassen worden niet verkocht maar vooral verwerkt door cursisten. Zij leren het jaarrond van eigen grond te eten, door de overvloeden die elk seizoen biedt te verwerken tot houdbare, gezonde, diverse eindproducten (door drogen, fermenteren, wecken, inmaken, pickelen, eesten etc)

Waarom Caring Farmers?

Samen sta je sterk om korte duurzame ketens van de grond te tillen. En om het urgente belang van meer biodiversiteit nog veel meer onder de aandacht te brengen. Het verhaal kan niet vaak genoeg verteld worden.

Duurzaamheid bij het Westerwolds land

Tussen de 50 mini-akkertjes liggen prachtige houtwallen met een grote diversiteit aan struiken en bomen met een grote gezondheids- en/of voedingswaarde voor de mens.

Graag spelen Rineke en Jan een actieve rol in het tot stand komen van ‘small farms’ zoals Heerlijk Westerwolds Land. Stel je toch eens voor dat er door heel Nederland een mozaïek patroon zou liggen van dergelijke kleine small farms. Waar elke consument die dat wil het verhaal hoort over het belang van biodiversiteit, de gezonde bodem en lokale ketens. Ze zien graag dat er ook veel kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Ook bijvoorbeeld op het gebied van kleinschalige mechanisatie die een ‘small farm’ met zoveel diversiteit aan gewassen met zich meebrengt. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen we sneller/efficiënter stappen maken. En veel meer mensen bereiken.

Elk jaar proberen ze een extra stap te maken op het gebied van duurzaamheid. Een paar jaar geleden was dat de aanleg van een natuurvriendelijke oever samen met het waterschap voor meer biodiversiteit. In 2024 was dat de omschakeling naar 50 mini-akkers met vaste rijpaden. En voor 2025 staat de omschakeling naar telen volgens de principes van het “Planetary Health Diet” op het programma.

Kijk voor meer informatie op de website van Heerlijk Westerwolds land.

Klik hier voor het concept achter Heerlijk Westerwolds Land: “Eet het jaarrond van eigen grond.”

Klik hier voor het uitgebreide outdoor programma met oogstdagen, trainingen, seminars etc.