Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Deltaplan Veehouderij

Workshop met de Dierenbescherming op 21 aug 2020

De Dierenbescherming organiseerde tijdens de Caring Farmers bijeenkomst bij de Groene Griffioen in Weesp op 21 augustus een interactieve sessie over hun Deltaplan Veehouderij. Met het Deltaplan wil de Dierenbescherming in 2050 een veehouderij die volledig diergericht is en integraal duurzaam ontworpen. Dat wil zeggen dat alle systemen zijn ontworpen op basis van de belangrijkste behoeftes van dier, boer, burger en milieu. Naast diervriendelijkere stallen wordt het transport van levende dieren geminimaliseerd, worden er robuustere rassen gebruikt, en zijn ingrepen niet meer nodig. Het volledige Deltaplan Veehouderij, inclusief mogelijke acties per stakeholder, is te vinden op www.deltaplanveehouderij.nl.

Na een korte presentatie gingen de deelnemers in groepen uiteen om te brainstormen over hoe de Caring Farmers kunnen bijdragen aan een diervriendelijkere veehouderij. Twee groepen bogen zich over de melkveesector, en één groep over pluimvee en overige diersoorten. De deelnemers bedachten ten eerste ideeën en vervolgens wat er nodig is om dit te realiseren.

Melkvee

In de melkveegroepen kwamen veel ideeën naar voren, zoals kalf bij de koe, dubbeldoelrassen, stoppen met onthoornen, en efficiënter kaas produceren zodat er minder melk nodig is. Het meest genoemde onderwerp was meer weiden: meer en langere dagen weiden is positief voor dier (frisse lucht, grazen, meer bewegingsruimte), boer (minder voerkosten), burger (meer koeien in de wei, gezondere vetzuren in de melk) en milieu (minder eiwit voeren, minder ammoniakuitstoot, goed voor biodiversiteit). Een goed document met alle voordelen van weiden op een rij kan zowel veehouders, beleidsmakers als supermarkten overtuigen van het nut. Daarnaast kunnen aansluitpunten voor de melkrobot in de wei meer weidegang faciliteren en zorgen bomen en hagen voor beschutting.

Pluimvee, varkens en overige diersoorten

Ook deze groep kwam met veel ideeën, waaronder mobiele varkensstallen, verhoogde rustplaatsen voor vleeskuikens, op het erf slachten, meer bomen in de wei en regelgeving die beter aansluit bij kleinschalige bedrijven. Het onderwerp dat verder is uitgewerkt is het houden van opfok- en leghennen op één locatie. Dit zorgt voor een beter welzijn omdat er een transport minder nodig is, en er geen stressvolle overgang is tussen opfok en leglocatie. Er is gediscussieerd over wat voor soort kip hiervoor nodig zou zijn: wellicht past een robuuster dubbeldoelras hier beter bij, maar de beschikbaarheid daarvan zorgt nog voor problemen – voor kleinschalige mobiele stallen kom je dan vaak uit bij hobbyboeren. Als mobiele stallen worden uitgerust met verwarming worden ze ook geschikt voor eendagskuikens of het uitbroeden waardoor transport en stress nog verder omlaag kan worden gebracht. Een berekening door de Dierenbescherming van de kosten en baten kan pluimveehouders helpen om inzicht te krijgen in het financiële plaatje.

De Dierenbescherming en Caring Farmers zullen bekijken met welk(e) onderwerp(en) verder aan de slag zal worden gegaan. Geïnteresseerde veehouders kunnen zich aanmelden om hierover mee te denken.