Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Terugblik boeren-bijeenkomst in Weesp

Op 21 augustus kwamen 40 caring farmers bij elkaar op de boerderij van Boy Griffioen in Weesp. Samen met de oprichters, maar ook met de Dierenbescherming bespraken wij hoe de Caring Farmers de komende maanden verder werken aan onze doelstelling: een natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Hieronder een terugblik en samenvatting van de verschillende programma onderdelen:

  • update organisatie;
  • sparren over financiën, communicatie en leren van elkaar;
  • aan de slag met de Dierenbescherming
  • plannen voor een Caring Farmers proefboerderij
  • afsluiter door Jaap Korteweg en Those Vegan Cowboys

Update over de organisatie:

Op 21 augustus trappen we af met Ruud Zanders. Hij neemt ons mee door het ontstaan van Caring Farmers, onze doelen, huidige status en plannen. We zijn officieel een stichting met een bestuur (de drie oprichters Geert van der Veer, Annette Harberink en Ruud Zanders), Raad van Advies (inmiddels 4 leden: Annemarie Spierings, Arabella Burgers, Imke de Boer en Maurits Groen), een betaalde medewerker in bruikleen van Urgenda (Hanneke van Ormondt) en één financiele kracht op vrijwillige basis (Jan Ruijgrok). Ook is er inmiddels een Triodosrekening en wordt een ANBI status aangevraagd. In aantallen en bereik zijn we als organisatie flink gegroeid: we tellen nu 204 boeren en 1000 caring NGO’s, wetenschappers, ketenpartners en consumenten. Het social media bereik is flink gegroeid. Kijk HIER de presentatie van Ruud terug.

Concrete plannen voor een eigen proefboerderij

Naar een andere kennisinfrastructuur

Op 21 augustus hebben we het idee van een eigen proefboerderij gelanceerd. Een plek waar we samen met kennisinstellingen onze eigen onderzoeksagenda kunnen opzetten en uitwerken. Een plek ook waar we samen kunnen komen om te leren en ervaringen uit te wisselen.

Natuurlijk zijn we allemaal pioniers en actieonderzoekers. Vaak is het niet de wetenschap, maar zijn wij het die elke dag werken aan vernieuwing en innovatie. Toch zijn er ook een heleboel vragen die bij ons leven waarop we het antwoord nog niet hebben en het onderzoek daartoe te risicovol is om op het eigen bedrijf te onderzoeken. Daarom gaan we aan de slag met het opzetten van een eigen proefboerderij te midden van al onze bedrijven.

Concreet doet zich de situatie voor dat er een prachtige plek in Boxtel beschikbaar komt van 40-80 ha en dat er mogelijkheden zijn om een pand in de omgeving tot “kennishonk” te kunnen maken.

De plannen hiertoe zijn gepresenteerd op 21 augustus en worden nu met draagvlak van veel leden verder uitgewerkt. Inmiddels hebben er al vele instellingen en universiteiten hun intentie uitgesproken dit project verder te willen verkennen. Op 21 september as komen zij collectief bijeen om hun gedachten met ons te wisselen. Ook hebben verschillende overheden hun belangstelling al getoond.

Het is wel de bedoeling dat het een boeren-project wordt. Boeren stellen de onderzoeksagenda vast dus vanuit het bestuur horen we graag wie er betrokken wil zijn bij de uitwerking van de plannen. Wil je meer informatie neem dan even contact op met Geert van der Veer. Heb je interesse om mee te denken meld je dan even bij info@caringfarmers.nl

Update over de bomencampagne Meer Bomen Nu

De Caring Farmers zijn initiatiefnemer van de campagne Meer Bomen Nu: het plan om komend jaar één miljoen bomen gratis weg te geven en planten. Gratis omdat het gaat om zaailingen die met vrijwilligers worden verzameld in de natuur. Caring Farmers vroegen gezamenlijk meer dan 100.000 bomen aan om de biodiversiteit te bevorderen. Deze boeren krijgen binnenkort bericht. Inmiddels zijn 1 miljoen bomen aangevraagd, en is de organisatie op zoek naar plantvrijwilligers, verzamellocaties en bomenhubs.

Financiën, communicatie en hoe gaan we van elkaar leren?

Onder leiding van Paul Bos, Annette Harberink en Geert van der Veer werd in groepjes gesproken over de financiën en communicatie van Caring Farmers en over hoe we de komende tijd van elkaar gaan leren.

Momenteel heeft de organisatie slechts één persoon één dag in dienst. Daarnaast krijgt de organisatie op vrijwillige basis ondersteuning bij de financiën door Jan Ruijgrok. Het plan is om zodra de ANBI status is toegekend om boeren en caring consumenten een jaarlijkse bijdrage te vragen om zo de organisatie verder uit te bouwen. De aanwezige boeren vertelden Geert van der Veer dat zij hier tussen de 200 en 5000 per jaar voor over hebben.

Met Annette werd gesproken over de huidige en toekomstige communicatie van Caring Farmers. Waar de ene persoon zich juist aangesproken voelt door de soms activistische tone of voice en vindt dat de organisatie zich niet vaak genoeg kritisch kan uitspreken over onderwerpen als dierenwelzijn, middelengebruik en klimaat, vindt de ander dat we moeten oppassen om ons niet af te zetten tegen andere boeren. Hoewel dat laatste niet de bedoeling is, wordt dat door niet-leden wel zo ervaren of geframed. Een groepje aanwezigen zal de komende tijd hier actief over mee blijven denken.

Hoe gaan we van elkaars kennis gebruik maken? En welke vragen leven er onder de leden? Dat was een onderdeel dat werd besproken onder leiding van Paul Bos. Ten eerste werd duidelijk dát er veel behoefte is om elkaar beter te leren kennen, en dat men benieuwd is naar andermans bedrijfsvoering. Praktische vragen zijn er ook: hoe betrek ik consumenten meer, hoe krijg ik oude boerenkennis boven tafel, kan ik nog wel op deze manier blijven boeren door klimaatverandering. Om van elkaar te gaan leren, zal iedereen moeten bijdragen: door open te staan voor intercollegiale bedrijfsbezoeken en door die nieuwsgierigheid naar elkaar vast te houden. Ook hier komen we met behulp van enkele leden binnenkort met een concreet voorstel.

Aan de slag met de Dierenbescherming

Na een korte presentatie over het Deltaplan Veehouderij, ging de groep uit elkaar om met Lisanne Stadig, Bert van den Berg en Alanah Blokdijk van de Dierenbescherming te brainstormen hoe we dierenwelzijn willen verbeteren en wat daar concreet voor nodig is. Lees hier het verslag terug.

Er was ook een groepje akkerbouwers en tuinders die met Hanneke van Ormondt in het beleidsplan dook: wat hebben tuinders en akkerbouwers nodig om te verduurzamen? Een praktisch punt dat daaruit kwam is dat we bij het ministerie van LNV gaan pleiten om de kennisvouchers ook in te kunnen zetten om van elkaar te leren.

Those Vegan Cowboys

Jaap Korteweg sloot de dag af. Hij blikte met ons terug naar het moment dat hij anders naar de landbouw en vooral de veehouderij ging kijken. Over de Vegetarische Slager en de verkoop aan Unilever, de gigantische snelle groei van vleesvervangers wereldwijd en de snelheid van technische ontwikkelingen. Ook neemt hij ons mee met zijn plannen met Those Vegan Cowboys om binnen 7 jaar kaas op de markt te brengen die direct is gemaakt van gras, dus zonder koe. Dachten wij dat we progressief waren, dan weet Jaap Korteweg toch iedereen weer even flink wakker te schudden. Hoewel de meeste van onze leden toch meer affiniteit hebben met natuurinclusieve landbouw, dan de technische groenteflats die Jaap voor zich ziet, raden wij toch ten zeerste dit interview met Jaap aan dat in diezelfde week verscheen.