Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Communiceren met Dieren

In de Taalwetenschappen is steeds meer bekend over communicatie van dieren, maar deze wetenschap bereikt nog nauwelijks de veehouderij. Ook boeren weten heel veel. Maar de ene boer weet meer dan de ander en de een weet andere dingen dan de ander. Als Caring Farmers willen deze informatie bundelen en samen leren, met als uitgangspunt dat wetenschappelijke kennis gelijk staat aan praktijkkennis. En al deze kennis nemen we graag mee in de opmars naar een Dierwaardige Veehouderij.

Convenant Dierwaardige Veehouderij

Zowel de eerste als de tweede kamer hebben een motie aangenomen waarin staat dat we niet langer dieren aanpassen aan het voedselsysteem maar juist het systeem aan de dieren: dieren moeten de ruimte krijgen om hun natuurlijke gedrag te vertonen en naast gezondheid ook welzijn te ervaren. Het ministerie LNV vertaalt deze motie in een Convenant Dierwaardige Veehouderij. Caring Farmers wil meedenken en écht grote stappen maken naar een geheel andere rol voor dieren in ons voedselsysteem.

Dieren in de Caring Farmers Code

Dieren zijn intelligente en gevoelige wezens. In onze Caring Farmers Code hebben we daarom vastgelegd dat we ons inzetten om hun leven te verbeteren en om het aantal dieren in ons voedselsysteem te verminderen.

Als we erkennen dat het intelligente wezens zijn, dan is het belangrijk dat we proberen ze beter te begrijpen. Beter communiceren met dieren heeft drie voordelen:

  • meer begrip leidt tot meer compassie
  • als we beter luisteren, kunnen we beter voorzien in hun behoeften
  • compassie leidt ertoe dat de consument meer wil betalen.

Vakbond voor Dieren

Als denkoefening hiertoe werken we samen met de Vakbond voor Dieren aan een CAO voor dieren. Als we het gesprek tussen boer en dier faciliteren, wat komt daar dan uit. Mogen dieren mee beslissen bij grote investeringen zoals een nieuwe melkmachine. Welke kiezen zij dan. Hoe luidt willen zij de muziek in de stal, hoe vaak willen zij per dag contact met de boer. Dit zijn allerlei dingen die we de dieren kunnen vragen als we beter leren luisteren. Uiteindelijk is een CAO voor dieren een onderhandeling tussen boer en dier waar beiden beter van moeten worden.

Een gesprek tussen boer Bert, student-onderzoeker Mirte en Marjolein de Rooij van de Vakbond voor Dieren.

Meer over dit onderwerp:

  • Oproep Voer de Wet Dieren Uit, video en oproep
  • Wie moet er aan tafel bij convenant Dierwaardige Veehouderij, opinie
  • Zet dierenwelzijn centraal, congres
  • Meer aandacht voor de onderlinge relaties van dieren, interview