Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

EEN HARTENKREET AAN DE FORMATEUR

Geachte mevrouw Hamer,

Bij deze een hartenkreet vanuit boeren om bij de formatie en het vormen van een nieuw regeerakkoord, de transitie naar een duurzame landbouw als hoogste prioriteit mee te nemen. Waar regelmatig gepleit wordt voor terughoudendheid, pleiten wij voor volle vaart vooruit en nog belangrijker voor duidelijkheid en een ambitieuze lange termijnvisie.

Geef ons helderheid en perspectief: maak een plan waar wij als boeren over 10, 20 en 30 jaar aan moeten voldoen. En zorg dat dat een landbouw is die minimaal voldoet aan de Europese normen van lucht- en waterkwaliteit, milieu, biodiversiteit en gezondheid (of nog beter: de WHO normen). Zorg dat dat een landbouw is waar we als boeren, en ook als gehele maatschappij, trots op zijn en die we kunnen overdragen aan volgende generaties. En zorg dat we dat als boeren niet alleen hoeven doen.

Het is tijd om te stoppen met landbouwgif, grote hoeveelheden kunstmest, ingrepen bij dieren, vervuiling van het milieu, het produceren van een mestoverschot en het exporteren van grote hoeveelheden voedsel naar plekken waar geen honger heerst. Het betreft allemaal hele grote ingrepen voor boeren. En ja, dat vinden wij best spannend en we kunnen dat zeker niet alleen. Maar toch vragen wij erom.

Waarom? Omdat het zo niet langer gaat. Het aantal zelfdodingen onder boeren stijgt, de boerenstand verdwijnt, boeren trekken de hoge regeldruk, gigantische administratieve lasten en lage prijzen en waardering voor hun werk niet meer. Velen voelen zich onzeker over hun toekomst, en dat uit zich in boosheid of wanhoop. Vandaag maken 128 pluimveehouders in Limburg zich ontzettend zorgen om hun bedrijf en hun dieren vanwege een vogelgriep uitbraak in Weert.

Een aantal boeren, zoals de Caring Farmers, zijn al al uit de spiraal van meer voor minder gestapt of proberen dat, maar ook zij voelen zich gedrukt door administratieve lasten en een gebrek aan steun in de rug door de overheid. Deze groep boeren maakt zich toenemend zorgen om klimaatverandering, het welzijn van onze productiedieren, beroepsziektes als Parkinson door middelengebruik en vooral over de afname van de biodiversiteit. Want zonder insecten is landbouw bedrijven niet mogelijk.   

We kunnen niet zonder boeren, want zonder boeren geen eten. Wat wij u vragen, is moeilijk en zal geld kosten. Maar het is nodig. Niet alleen voor boeren vragen wij dat u, maar voor de natuur,  voor de dieren, voor onze gezondheid en voor toekomstige generaties.

Wij boeren veranderen graag, maar een landbouwtransitie kan niet zonder een voedseltransitie waar iedereen aan meedoet! Dat betekent een einde aan de kiloknaller, minder vee, geen oneerlijke internationale handelsdeals, geen goedkope onnodige importproducten in onze supermarkten. Het betekent hulp aan boeren bij het omschakelen en vooral samenwerken aan eerlijke prijzen waarin de impact op natuur, dier en milieu zijn meegenomen.

Wij vragen daarnaast het nieuwe kabinet om de afhankelijkheid van GLB subsidies af te bouwen en in te zetten op regionale ketenontwikkeling met actieve betrokkenheid van burgers. Om innovatie vanuit de praktijk te stimuleren en ondersteunen met wetenschap. En op volop ruimte te geven aan nieuwe boeren zodat de boerenstand weer gaat groeien.

Omschakelen kost veel geld, maar het levert uiteindelijk veel geld op door besparing in zorgkosten en het niet steeds weer hoeven oplappen van milieu en natuur. Het maakt ons land ook mooier, en een plek waar je graag wilt vertoeven.

Laat ons de landbouw transformeren tot een diervriendelijke natuurinclusieve kringlooplandbouw, maar doe het boervriendelijk! Onze 240 boeren denken en helpen graag mee.

Het bestuur van de Caring Farmers:  

  • Ruud Zanders
  • Geert van der Veer
  • Annette Harberink