Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Caring Farmers in gesprek met Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans werkt er hard aan om de Europese Unie in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te laten zijn. Hij zet daarbij vol in op duurzame landbouw en wil dat in 2030 25% van alle landbouwgrond biologisch is. Daarnaast wil hij tussen nu en 2030 drie miljard bomen bij planten in Europa om de natuur te herstellen, steden te verkoelen, vogels en insecten een thuis te bieden, meer CO₂ op te kunnen nemen, en om de strijd met klimaatverandering aan te gaan.”

We waren dan ook erg blij dat de heer Timmermans op onze uitnodiging inging. Wij spraken hem bij Caring Farmer Arie van der Berg van Hoeve Ackerdijk in Schipluiden, samen met het bestuur, het bomenteam en directeur van Urgenda en met cf Kasper Hoex van Landgoed Rorik die een belangrijke rol speelde in de bomencampagne. 

Landbouw

We spraken over onze beweging bestaande uit vooruitstrevende koplopers in de landbouw. Uitgelicht werden onderwerpen als de kloof tussen de koplopers en de conventionele landbouw, en hoe dit op Europees niveau aan te jagen. Ook werd er ingegaan op de rol van natuurbeheer in de transitie naar natuurinclusieve landbouw, het stimuleren van biologische landbouw en de structureel te lage voedselprijzen en vooral de beschikbaarheid van grond.  

Bomen

De Caring Farmers plantten samen met Meer Bomen Nu bijna 100.000 bomen afgelopen winter én zaaiden 6 hectare aan bloemenzee. Zo herstellen we de biodiversiteit, en remmen we klimaatverandering. Lees meer over de resultaten en de rol van onze boeren in het Meer Bomen Nu Magazine dat we samen met Urgenda directeur Marjan Minnesma overhandigden. 

Onze conclusie: Timmermans steunt de Caring Farmers en zet zich in voor de doelen die ook wij nastreven! Zo bleek ook uit zijn optreden bij Humberto van 21 juni, waar hij de Caring Farmers en het Meer Bomen Nu initiatief aanhaalde. Met deze werkwijze kunnen we Europa sneller, goedkoper én socialer vergroenen.