Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

WIE KOMT ER OP VOOR DE UITLOOPKIP?

De vrije uitloop-  en biologisch-(dynamische) pluimveehouders aangesloten bij Caring Farmers vragen samen met dierenwelzijnsorganisatie CIWF en de Caring Vets actie van het kabinet voor de uitloopkip. Al 34 wekenlang zitten alle kippen binnen opgesloten vanwege vogelgriep. Op sommige bedrijven gaat het erg slecht met de kippen, en begint pikgedrag en stress ernstige vormen aan te nemen.  Bovendien begint er oneerlijke concurrentie te ontstaan omdat de ophokplicht in de omringende landen al is opgeheven. Vrije uitloophouders beginnen klanten te verliezen en bij sommigen staat het water aan de lippen.

Momenteel delen NOP en LTO Nederland onze wens om de ophokplicht snel te beëindigen, maar volgens Caring Farmers is er veel meer nodig om de uitloopkip(penhouder) te beschermen in de toekomst. Er is een gedegen lange termijn aanpak van de vogelgriep nodig, waarbij wordt gekeken naar krimp van de pluimveestapel, vaccinaties en een grote rol voor dierenwelzijn. Dat geluid wordt nu onvoldoende gehoord.

Pluimveehouder Roy Tomesen: “Als de vrije uitloopsector het loodje legt, zetten we als gehele maatschappij een stapje terug, want als maatschappij willen we een pluimveesector met gezonde buiten scharrelende kippen”.

Oneerlijke concurrentie

De lange ophokplicht kost de vrije uitloophouders veel geld, want na 16 weken ophokplicht worden de eieren afgewaardeerd naar de goedkopere scharreleieren waardoor de boer minder geld voor zijn eieren krijgt. Daarbovenop ontstaat er nu concurrentienadeel omdat de ophokplicht in Belgie, Duitsland en Engeland al is opgeheven. De Nederlandse eier-verwerkende industrie koop nu uitloopeieren in buurlanden en Duitse supermarkten kiezen nu voor Duitse vrije uitloopeieren waardoor Nederlandse boeren die normaal aan Duitsland leveren nu klanten kwijtraken.  

Naar buiten en vaccineren!

Na het zoveelste jaar achter elkaar met maandenlange ophokplicht, is het tijd voor een gedegen aanpak van vogelgriep die recht doet aan boer en dier.

Caring Farmers vraagt samen met Compassion for World Farming (CIWF) en Caring Vets aan het kabinet om actie te ondernemen:

 • Laat de kippen weer naar buiten, en doe dat zo snel mogelijk waar dat kan. Bijvoorbeeld op plekken met laag risico (geen water en watervogels) en waar in de afgelopen 2 weken binnen een straal van 25 km geen besmette vogels zijn gesignaleerd. Neem bijvoorbeeld Engeland als voorbeeld waar veel beter wordt gekeken naar risicovolle omgevingen in plaats van een landelijke ophokplicht.
 • Zorg dat verkopers en verwerkers van eieren, niet naar het buitenland uitwijken voor de inkoop van bio- en vrije uitloop eieren. Nederland heeft een bijzondere positie met een hoog percentage aan vrije uitloopkippen. Koester dat.
 • Pas de wet aan voor de kleinschalige pluimveehouder. De wetgeving rondom ophokplicht is zeer nadelig voor het dierenwelzijn van kippen van kleinschalige houders, zoals kipcaravans. Deze mogen niet, zoals hobbyhouders, als het dierenwelzijn in het gedrang komt, hun kippen in een afgedekte uitloop houden. Maar kippen die gewend zijn buiten te komen, opsluiten in een caravan is erg stressvol. Zeker in deze hitte.
 • Pleit in Europa voor de mogelijkheid tot het vaccineren van kippen. Net zoals wij beschermd worden tegen corona, verdienen de kippen bescherming tegen vogelgriep zolang dat nodig is. Hierdoor neemt ook het risico voor wilde vogels af. Kleinschalige pluimveehouders, zoals kipcaravans, zetten hun eieren lokaal af, en zouden al op korte termijn kunnen vaccineren. Evenals andere pluimveehouders die kunnen garanderen dat de eieren in Nederland blijven. Dit kan een mooie pilot zijn als opstap naar landelijk vaccineren.
 • Krimp pluimveestapel. 100 miljoen kippen in een klein land kan gewoonweg niet. Wetenschappers waarschuwen dat het met zo’n grote pluimveestapel wachten is tot er weer een massale uitbraak is. Daarnaast waarschuwen wetenschappers voor het gevaar van het ontwikkelen van nieuwe virussen, en heeft de sector een  negatieve impact op milieu.
 • Zet in op een gezonde sector. Laten we samenwerken aan gezonde dieren en een gezonde sector, zodat we uiteindelijk ook weer kunnen stoppen met vaccineren. Het merendeel van de 100 miljoen kippen, lijdt geen dierwaardig leven doordat ze nooit buiten komen, en de meeste vleeskippen lijden aan te snelle groei en daaruit voorkomende voetzweren. Tijd om de Wet Dieren na twintig jaar loze voornemens in te gaan voeren, import en export te beperken, en gewoon voor de Nederlandse markt te gaan produceren voor eerlijke prijzen.

Caring Farmers sluit met deze oproep aan bij 15 Drentse pluimveehouders die eerder deze week de noodklok luidden.

Namens CIWF, Caring Vets & Caring Farmers,

 • Geert Laugs, directeur CIWF
 • Arabella Burgers, voorzitter Caring Vets
 • Roy Tomesen, 1 & 2 ster pluimveehouder
 • Ruud Zanders,  Kipster en voorzitter Caring Farmers
 • Geert van der Veer, Herenboeren Nederland
 • Eva Vos, KipEigen
 • Johannes Regelink, Buurtboerderij de Patrijs
 • Julia ter Huurne, Zuuver

Vaccineren, kan dat?

Er zijn nieuwe vaccins beschikbaar, aldus hoogleraar Thijs Kuiken op twitter in reactie op Nieuwe Oogst: “Op dit moment is er geen vaccin tegen de hoogpathogene vogelgriep die nu rondwaart in Europa”.Vacc