Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

GroenBoerenPlan conferentie

Aanstaande zaterdag – 4 februari – is de Groenboerenplan (10-puntenplan) conferentie in Utrecht: hoe bewegen we naar een volhoudbare landbouw.

Het Groenboerenplan is op 6 juli jl. is uitgebracht door een gelegenheidscoalitie van organisaties die samen 2500 groene- en kringloopboeren vertegenwoordigen: Biohuis, Federatie Agro Ecologische Boeren, Herenboeren en Caring Farmers. Sindsdien heeft dit veel in beweging gebracht. Kernpunt is steeds: hoe kunnen we vooruit met de landbouwtransitie en samen werken aan perspectief voor de sector? Het plan wordt ondersteund door honderden organisaties en duizenden burgers.

Ben jij als beleidsmaker, wetenschapper of op een andere manier geïnteresseerde/betrokkene bij de verduurzaming van de landbouw!? Dan is dit je laatste kans om je aan te melden voor dé 𝗚𝗿𝗼𝗲𝗻𝗯𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲 ‘𝗛𝗼𝗲 𝗱𝗮𝗻 𝘄𝗲𝗹?’ van a.s. 𝘇𝗮 𝟰 𝗳𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝗶, 𝟭𝟬-𝟭𝟱.𝟯𝟬𝘂 op de Universiteit Utrecht.

PROGRAMMA: https://lnkd.in/eGTcxqbU

AANMELDEN (€30-50): https://lnkd.in/edGTmJSn

In dit nieuwe jaar zullen we met elkaar een flinke impuls geven aan de landbouw van de toekomst. De regionale invullingen voor het Nationaal Plan Landelijk Gebied. Het Landbouwakkoord. Het Biologische Actieplan. Allen binnen de nieuwe wettelijke en bestuurlijke kaders voor het landelijk gebied. Hoe moet die nieuwe landbouw eruit zien? Welke oplossingen zien we? Op zaterdag 4 februari willen we als initiatiefnemers van het Groenboerenplan laten zien wat er nu al gebeurt en mogelijk is, maar willen we vooral mensen vanuit allerlei achtergronden bij elkaar brengen die samen willen bouwen aan de landbouw van de toekomst. Boeren, landbouw- en natuurorganisaties, grondinitiatieven, politici, ambtenaren, financiers, ondernemers in de voedselketen, wetenschappers, kennisverspreiders. Alleen samen kunnen we de fundamentele veranderingen die nodig zijn realiseren.

Tijdens de conferentie gaan we vanuit praktijkvoorbeelden in dialoog op diverse thema’s variërend van verdienmodellen voor boeren, toegang tot betaalbare grond, oplossingen voor gebieden rondom Natura 2000, agrarische bedrijfsmodellen die bijdragen aan natuuropgaves en dierenwelzijn en we geven inzicht in de sociale en economische praktijk van omschakelen. We gaan in op de relatie tussen landbouw, voeding en gezondheid en we agenderen de beperkingen die wet- en regelgeving daarbij opwerpen, de functie van overheidsinstrumenten hierbij en de rol van kennisontwikkeling voor deze onderwerpen. We willen laten zien dat er oplossingen zijn en dat we dit samen kunnen. Een nieuw elan: Nederland Groenboerenland.