Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Kringloop-10-puntenplan voor gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het stimuleren van kringlooplandbouw. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Caring Farmers hebben daarvoor een 10-puntenplan opgesteld en roepen gemeenten op daar actief mee aan de slag te gaan. Op woensdag 2 december wordt het 10 puntenplan gepresenteerd en ontvangt wethouder Maks van Middelkoop van gemeente Vijfheerenlanden het eerste exemplaar. Namens Caring Farmers doet Wytze Nauta het woord op RTV Utrecht en biedt Mieke Baldé van Tuinderij de Volle Grond het plan aan samen met NMU.

Kringlooplandbouw biedt vele voordelen voor boeren, consumenten, dieren, biodiversiteit, landschap, bodemvruchtbaarheid en milieu. Zij draagt bij aan het oplossen van het huidige stikstofprobleem en legt meer CO2 vast dan zij uitstoot. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de mooie Nederlandse landbouwproducten ook in Nederland benut worden. Boeren en tuinders willen de omschakeling naar kringlooplandbouw vaak wel maken, maar hebben hier ook andere partijen voor nodig. Zo zijn partijen als banken, toeleveranciers, afnemers, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties en uiteraard consumenten zeer belangrijk. Maar markt en samenleving kunnen het niet alleen. Ook regels, regelingen en ondersteuning door overheden zijn nodig. Het is van belang dat niet alleen Europa, het Rijk en provincies richting geven, maar juist ook gemeenten bijdragen.

Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld:

 • pro-actief het gesprek aangaan met boeren die willen bewegen
 • zorgen dat er gronden beschikbaar komen
 • duurzaam pachtbeleid opstellen waardoor boeren de kringloop sluiten,
 • samenwerken met maatschappelijke initiatieven zoals Herenboeren, Landvanons en Aardpeer,
 • richting geven via omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsverordening,
 • verbreding toestaan in de bedrijfsvoering zoals recreatie, zorgfaciliteiten en thuisverkoop,
 • opstart van nieuwe kringloopbedrijven mogelijk maken, met name van groentetelers
 • zelf duurzaam en lokaal inkopen,
 • biomassa hoogwaardig benutten,
 • samenwerking in de regio aangaan zoals met horeca,
 • en bijdragen aan marktontwikkeling door vraag naar duurzame landbouwproducten te creëren.

Het is daarbij logisch dat de toekomstige kringlooplandbouw ook in sterke mate natuurinclusief is. Eveneens zal de biologische (dynamische) landbouw een belangrijke rol gaan spelen. Met deze tips onder de arm, roepen we gemeenten op hun rol te pakken in het stimuleren van een kringlooplandbouw in Nederland.

Lees hier het 10-puntenplan.

Lees ook op NMU: https://www.nmu.nl/nieuws/10-puntenplan-kringlooplandbouw-gepresenteerd/

RTV Utrecht vanmorgen, twee items (7.40 uur en 8.40 uur)

https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/utrecht-is-wakker/20201202-0700/  vanaf minuut 37.30

https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/utrecht-is-wakker/20201202-0800/ vanaf minuut 38

en in Agraaf: https://www.agraaf.nl/artikel/376967-gemeenten-in-utrecht-kunnen-kringlooplandbouw-stimuleren/