Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Kringloopkieswijzer

De verkiezingscampagnes zijn in volle gang en wij willen een ander boerengeluid laten horen. Op 17 maart kunnen we namelijk kiezen: gaan we voor verdere schaalvergroting, aanrommelen met stikstof- en mestoverschotten en blijft economie belangrijker dan schone lucht, dierenwelzijn, klimaatverandering en natuur? Of kiezen we voor partijen die het anders willen doen? Die een ware voedselrevolutie durven starten? Wij weten wel wat wij willen en laten daarom van ons horen.

Naast de verkiezingscommercial, starten wij ook deze week met de kringloopkieswijzer! Wij zijn de partijprogramma’s ingedoken en zijn benieuwd waar het volgens jou om draait.

Elke week posten wij een nieuwe stelling op Facebook, Twitter of Instagram, vervolgens  wat verschillende partijen hierover zeggen en de resultaten van de poll. Discussiëren jullie ook mee? 

Je kan hieronder alle stellingen teruglezen. 

Stem, reageer, like, deel en tag. Maak de #kringloopkieswijzer trending.

Bekijk hier alle stellingen: 

Stelling 5: Gesloten

De verkiezingen zijn in aantocht. Daarom bevragen we elke week een thema rondom natuur-inclusieve landbouw, op basis van een onderzoek of betoog.
 
“De consument betaalt nu niet voor de maatschappelijke kosten van vlees, zoals klimaatschade. Dat kan niet langer zo, want dit levert complexe problemen op. Denk daarbij aan de kosten van klimaatverandering, milieuschade, dierenleed, volksgezondheid, het risico op zoönose en de te lage inkomens van boeren. Een eerlijke, iets hogere, vleesprijs pakt die problemen aan en stelt ons in staat om groenten en fruit goedkoper te maken en te investeren in duurzame landbouw. We willen best meer voor vlees betalen als we daarmee zoveel problemen tegelijk helpen oplossen. Waar wachten we nog op?”
 
 
Wat denken jullie van deze maatregelen?

Wat denken de partijen?

De uitslag van stelling 5 van de #kringloopkieswijzer (combinatie van FB, Insta en Twitter): 88% van de stemmers wil het plan van de TAPP coalitie direct uitvoeren. Dit betekent een duurzaamheidsbijdrage op vlees en het goedkoper maken van groente en fruit. 

Stelling 4: Gesloten

De verkiezingen zijn in aantocht. Daarom bevragen we elke week een thema rondom natuurinclusieve landbouw, op basis van een onderzoek of betoog.
 
“In landelijke veenweidegebied daalt de bodem. Dit komt voornamelijk doordat het waterpeil wordt verlaagd om landbouwkundig gebruik mogelijk te maken. Verlaging van het waterpeil veroorzaakt veenoxidatie, waardoor de bodem daalt. Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen, zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. […] Voortgaan op het pad van ontwatering, […], is op de lange termijn economisch, ecologisch en maatschappelijk onverantwoord. […] Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten van bodemdaling in het landelijke veenweidegebied tegen te gaan en door wie?”
 
Lees het hele rapport hier
 

Wat vinden de partijen? We doen hier een greep uit de verkiezingsprogramma’s: 

De uitslag van stelling 4 van de #kringloopkieswijzer (combinatie van de polls op FB, Insta en Twitter): 90% van de stemmers wil het bodempeil leidend laten zijn voor de soort landbouw in veengebieden. Momenteel passen we het bodempeil nog aan op de soort landbouw.

Stelling 3: Gesloten

De verkiezingen zijn in aantocht. Daarom bevragen we elke week een thema rondom natuur-inclusieve landbouw, op basis van een onderzoek of betoog.

“We gaan een ware parkinsonpandemie tegemoet. Dat voorspelt neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc in Nijmegen. De autoriteit op het gebied van de ziekte van Parkinson wil alle landbouwbestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen en zware metalen die het risico op de ziekte vergroten, in de ban doen.” 

Lees het hele artikel hier.

Wat vinden de partijen? We lichten hier drie partijen uit die zich uistpreken over het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De uitslag van stelling 3 van de #kringloopkieswijzer (combinatie van de polls op FB, Insta en Twitter): 65% van de stemmers wil in 2030 geen bestrijdingsmiddelen meer, die niet in de biologische landbouw gebruikt mogen worden.

Stelling 2: Gesloten

De verkiezingen zijn in aantocht. Daarom bevragen we elke week een thema rondom natuur-inclusieve landbouw, op basis van een onderzoek of betoog.
 
“Een van de grootste oorzaken van ontbossing in tropische gebieden is de grote vraag uit Europa naar palmolie, soja voor veevoer en cacao. Nederland is de grootste importeur van soja in de EU. Volgens het CBS was de Nederlandse sojaimport uit Brazilie begin 2020 40% hoger dan in 2019.”
 
Klik hier voor het hele ontbossingsrapport.

Wat vinden de partijen? We lichten er hier drie uit die expliciet maatregelen noemen om veevoer-import tegen te gaan. 

De uitslag van stelling 2 van de #kringloopkieswijzer (combinatie van de polls op FB, Insta en Twitter): 86% van de stemmers wil over 10 jaar geen soja uit andere werelddelen meer voeren aan dieren. 

Stelling 1: Gesloten

De verkiezingen zijn in aantocht. Daarom bevragen we elke week een thema rondom natuur-inclusieve landbouw, op basis van een onderzoek of betoog.
 
“De omslag naar ecologisch boeren met minder dieren is haalbaar en betaalbaar en levert de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro op. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-baten analyse van onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van Greenpeace. De uitkomsten van de analyse zijn samengevat in het rapport ‘Betaalbaar Beter Boeren’ van de milieuorganisatie. Dit is niet alleen een oplossing voor de stikstofcrisis. Het pakt ook andere hardnekkige problemen aan die worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij”
 
Klik hier voor het hele rapport
 

Wat zeggen de politieke partijen? We lichten er een paar uit.

Wat hebben jullie gestemd?