Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Literatuurreview: sociale normen onder boeren

Beste lezer,

Mijn naam is Femke en ik heb de afgelopen paar maanden, als onderdeel van mijn studie Environmental Psychology, stage gelopen bij Caring Farmers. Ik ben erg dankbaar voor de ervaringen die ik bij deze mooie organisatie heb kunnen opdoen, en iedereen die ik heb mogen spreken.

Ik sluit deze periode af met een eindverslag dat ik voor Caring Farmers heb geschreven, een literatuurreview over de invloed van sociale normen onder boeren op het overstappen naar duurzame, natuurinclusieve landbouw. Want niet alleen praktische barrières kunnen de transitie vertragen. Sociale druk kan bewust of onbewust een grote rol spelen. Op basis van de literatuur doe ik een paar aanbevelingen voor de Caring Farmers organisatie.

Het verslag kunt u hier lezen: