Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Ministerie van Gezondheid en Welzijn

“Als het aan PvdA, CDA en ChristenUnie ligt, is Den Haag volgend jaar een ministerie rijker: een Ministerie van Voedsel”. Dit is een bericht uit 2016. Het Ministerie is er nooit gekomen en het voedselbeleid is niet verbeterd; niet op het gebied van de productie, noch op dat van de consumptie. 

De productie van voedsel in Nederland is ver buiten de ecologische grenzen geraakt. We zijn grootgebruiker in kunstmest en pesticiden en nergens wonen zoveel dieren per vierkante kilometer als in Nederland. Elk jaar wordt een half miljard dieren na een leven zonder buitenlucht, als goedkope dierlijke producten de wereldmarkt op gestuurd. Het veevoer wordt geïmporteerd, maar de mest blijft hier achter, resulterend in de stikstofcrisis en vervuilde wateren. Door falend beleid dreigt het aantal boeren voor 2030 nogmaals te halveren; de helft van de boeren vindt geen opvolger. 

Ook inzake de consumptie van voedsel faalt beleid. Preventie-akkoorden over vet, suiker, zout en vlees blijven bij mooie woorden. Tachtig procent van de producten in de supermarkt is ongezond en gezonde producten zijn te duur. Hoewel uit onderzoeken blijkt dat het merendeel van de burgers voorstander is van een vleesheffing of afschaffing van BTW op groente en fruit, wint de lobby van de agro-industrie. Als burgers te dik worden, koopt de zorg liever een groter MRI apparaat, dan burgers te vertellen dat ze anders moeten eten of meer bewegen. 

De maatschappelijke kosten van dit voedselsysteem rijzen de pan uit. De kosten van de veehouderij worden al geraamd op negen miljard euro en minimaal zes miljard euro van de zorgkosten zijn direct te koppelen aan een ongezond dieet. De ministeries LNV  en VWS zijn er de afgelopen decennia niet in geslaagd om een voedselsysteem op te tuigen waarbij de productie van gezond voedsel, met respect voor dier en milieu, centraal staat. Maar mogelijk hadden deze ministeries een verkeerde opdracht van de maatschappij. Het is tijd voor een écht andere insteek, één waarbij gezondheid en welzijn op de eerste plaats staan!

Wij pleiten voor een Ministerie van Gezondheid en Welzijn met daaronder vier deelministeries: Voedsel, Gezondheidszorg, Dierenwelzijn en Natuur. Landbouw valt dan onder Voedsel, maar zou eventueel een vijfde tak kunnen zijn, omdat de landbouw ook gewassen produceert voor de bouw.

De Minister voor Gezondheid en Welzijn zou maar één blik op de zorgkosten hoeven te werpen om te besluiten dat een vlees- en suikertax een goed idee is; dat het gebruik van landbouwgif omlaag moet; dat een natuurinclusieve landbouw met veel bomen zorgt voor gezondere lucht en meer ruimte om te recreëren en bewegen; dat de grote veestapel een te groot risico geeft voor het verspreiden van infectieziekten.

Dit ministerie zou haar burgers voorlichten over het belang van onbespoten voedsel van een gezonde bodem. Dit ministerie zou supermarkten strenge normen opleggen. Dit ministerie zou keer op keer de gezondheid en het welzijn van mens en dier voorop zetten en niet de portemonnee van de (agro-)industrie. 

Welke politieke partij zet zich in voor een Ministerie van Gezondheid en Welzijn? 

Meepraten met de Caring Movement – Caring Doctors, Caring Vets en Caring Farmers? Kom 4 november naar het Caring Congres in Antropia.

Lees ook in het AD: https://www.ad.nl/opinie/boodschap-aan-nieuw-kabinet-creeer-ministerie-gezondheid-en-welzijn~af9e4570/