Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Nieuwe cursus Zaadteelt Zaadvaste Rassen

Na een succesvolle cursus in 2023 gaan we in februari 2024 weer van start. De cursus is bedoeld voor boeren, tuinders die aan de slag willen (of zijn) met selectie, vermeerdering, instandhouding en/of veredeling. 

Het doel van de cursus is om cursisten een basis te bieden om daarmee zelf zaden te kunnen vermeerderen en te kunnen beslissen welke methoden daarvoor te gebruiken. De cursus bestaat uit theorie, praktische oefeningen en groepswerk.

De cursus is op hoofdlijnen in handen van Edwin Nuijten. Edwin heeft ongeveer 25 jaar ervaring met boerenveredeling waarvan ruim 10 jaar ook biologische veredeling. Edwin Nuijten is op dit moment onder andere werkzaam als biologisch groenteveredelaar en zit in het bestuur van Stichting Zaadgoed.

Deze cursus is onderdeel van het project Levende Zadenbank, kijk hier:

Doelstelling:

Aan het eind van de cursus:

  1. Kunnen deelnemers bepalen welke vermeerdering en selectiemethode(n) ze willen toepassen met het oog op doel en gewas.
  2. Hebben deelnemers basale handvatten voor vermeerdering en instandhouding van rassen.
  3. Hebben deelnemers een breder perspectief op gangbare en biologische veredeling.

 

Dag 1

Zaterdag 24 februari

Stand van zaken veredeling in de 21e eeuw op
basis van nieuwe inzichten: een overzicht.
Hoe begin je met selectie, instandhouding en vermeerdering? een overzicht van methoden

Dag 2

Zaterdag 9 maart

Aan de hand van verschillende gewassen concrete trajecten voor selectie, instandhouding en vermeerdering, met aandacht voor onder andere ziektetolerantie en praktische oefening in selectie.

Dag 3

Zaterdag
6 juli

Excursie naar de Akelei in België: praktische voorbeelden van instandhouding en vermeerdering, met daarnaast oefeningen in rasbeschrijvingen.

Dag 4

Zaterdag 21 september

Selectie op smaak en voedingskwaliteit (achtergrond en vertaling in praktische oefeningen).

Dag 5

Zaterdag 19 oktober

Van oogst t/m bewaring: de hoofdlijnen zaadschoning in de praktijk, oefenen met verschillende methoden en machines.

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 20 boeren en tuinders.

De cursusdagen zijn (onder voorbehoud) op zaterdag 24 februari, 9 maart, 6 juli, 21 september en 19 oktober. Dagelijks start de cursus om 10.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De cursusdagen vinden plaats op verschillende tuinderijen, onder andere:

  • bij Leo van der Vlugt op zorgboerderij Kraaiveld in Woudrichem
  • bij Tineke Alberts op tuinderij de Zonneliefde in Bant
  • bij Greet Lambrecht op bio dynamisch tuinbouwbedrijf Akelei in Schriek (België)


De exacte locaties per cursusdag worden later bekend gemaakt.
Lunch is inbegrepen, reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. 

Meedoen?

Ben je boer, tuinder en wil je de cursus in 2024 volgen? We bieden een nieuwe vijfdaagse cursus aan met 50% korting, van € 500,- voor € 250,- Meld je hieronder aan.

Totaal


Voor inschrijvingen uit België: Je kunt € 250,- overmaken op:

IBAN: NL94 TRIO 0320 0296 70   /     Bic: TRIO NL2U

Duidelijk vermelden: Cursus Telen Zaadvaste Rassen

Terugblik cursus 2023

We kunnen terugkijken op een succesvolle cursus, die september 2023 van start ging. Twintig cursisten met interesse voor zaadteelt meldden zich bij de Beersche Hoeve in Oostelbeers. Naast de benodigde basiskennis die Edwin Nuijten, de cursusleider hen bijbracht, was er ruimt voor kennismaking en kennisuitwisseling. De vervolgdagen zaten vol met theorie en praktijkoefeningen zoals het zelf selecteren van prei, het bekijken en beschrijven van zeven bietenrassen. Iedere cursusdag vond plaats op een andere tuinderij, zo kreeg men volop inspiratie van tuinders die al bezig zijn met het telen van zaadvaste rassen. Zo ontstond er bij de cursisten steeds meer vertrouwen en motivatie om zelf aan de slag te gaan.

 

De campagne Levende Zaadbank is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de EU en RVO via Sabe subsidie.