Dierenwelzijn

Home  /  Thema's  / 

Vanaf het begin van het Mansholttijdperk zijn we massaal dieren gaan fokken en houden ten behoeve van de productie van dierlijke eiwitten. Het dier werd aangepast aan zijn omgeving en doorgefokt op hoge productie.

Tegenwoordig is er echter veel wetenschappelijk ethologisch onderzoek bekend over het gevoelsleven en de intelligentie van dieren. Dat verplicht ons om anders met dieren om te gaan en het dierenwelzijn los te zien van diergezondheid.

Dieren die in de kringlooplandbouw nog wél benut worden, dienen met zoveel mogelijk respect te worden behandeld. Ook dieren willen eigenlijk gewoon een beetje lol maken. Het zijn af en toe net mensen.

Als Caring Farmers streven wij dit einddoel na voor de dieren:

  • Dieren moeten minimaal toegang hebben tot een uitloop in de frisse buitenlucht.
  • We kiezen voor rassen die niet zijn doorgefokt op de hoogste productie.
  • We halen niet de maximale opbrengst uit ieder dier, maar zetten diergezondheid én dierenwelzijn voorop. Zo voorkomen we ook medicijngebruik zoals antibiotica.
  • Dieren horen gewoon dier te zijn. We passen niet het dier aan aan de omgeving. Ingrepen horen er dan ook niet bij.
  • Transport is stressvol voor dieren en dienen we te voorkomen.
  • Diervriendelijk of ‘humaan’ slachten bestaat niet. Het enige wat we kunnen doen is het lijden van dieren tot een minimum te beperken: bij vangen, bij transport en bij slacht.
  • Wij zetten ons in om het hele dier te gebruiken en verspilling te voorkomen.
  • Waar wij kansen zien, pakken wij die aan om dierenwelzijn te verbeteren. Wij laten ons daarbij graag adviseren door de wetenschap.

Gerelateerde farmers aan 't woord

(Nog) geen gerelateerde farmers gevonden.

Gerelateerd nieuws

hittestress

Dierenwelzijns­organisaties luiden noodklok: stop veetransporten op hete dagen

kalf

Stierkalfjes een dierwaardig(er) leven

Naast een beter leven voor kalfjes die bij de moeder mogen drinken, nu ook aandacht voor de stierkalfjes die langzaam maar zeker een waardiger bestaan krijgen.
dierenwelzijn

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl