Dierenwelzijn

Home  /  Thema's  / 

Dierenwelzijn

Caring Farmers werken aan een dierwaardige veehouderij. Wij erkennen dat dieren intelligente wezens zijn, met emoties en gevoelens en willen hiernaar handelen. Door de kennis van pionierende en welwillende boeren te bundelen,  samen op te trekken en aan de slag te gaan komt een dierwaardige(re) veehouderij dichterbij. 

No data was found

Gerelateerde farmers aan 't woord

(Nog) geen gerelateerde farmers gevonden.

Gerelateerde projecten

Koplopersplan Dierwaardige Veehouderij

De Wet Dieren gaat 1 juli 2024 in. De kern van deze wet houdt in dat het natuurlijke gedrag van dieren centraal moet komen te staan in de veehouderij. Een grote opgave voor de hele maatschappij.

Kalf-bij-de-koe

Kalfjes bij de koe, diep in ons hart weten we allemaal dat het zo hoort. Toch hebben we de boeren de afgelopen decennia gevraagd om zo veel mogelijk, voor een zo laag mogelijke prijs te produceren. Met als resultaat dat bijna geen melkveehouder kalfjes bij de koe houdt. En dat de kennis eromheen is verdwenen.

Gerelateerd nieuws

kalf bij koe

Reactie op Brief Dierwaardige Veehouderij van Minister Adema – Caring Farmers

Caring Farmers zijn zeer bedroefd en ontdaan over de brief van minister Adema over zijn voorstel voor de Dierwaardige Veehouderij. De brief is exemplarisch voor het laatste kabinet Rutte dat keer op keer de kamer en de maatschappij schoffeert. In deze brief mist elke compassie met dieren, en elke urgentie voor de grote opgaven waar we als maatschappij voor staan. Het kabinet gebruikt keer op keer de smoes dat ze demissionair zijn, maar krijgen het wel voor elkaar om in demissionaire status het vertrouwen van burger en boer nog verder te schaden.
inge-de goed gevulde

Caring Farmers presenteren koplopersplan voor transitie naar dierwaardige veehouderij

Er is (nog) geen convenant, wel een plan om snel aan de slag te gaan. Caring Farmers willen zo snel mogelijk aan de slag met het verbeteren van dierenwelzijn. Na ruim een jaar praten over een Convenant Dierwaardige Veehouderij, is het tijd om daadwerkelijk stappen te gaan zetten, lees verder over hoe Caring Farmers dat van plan is.
dierenwelzijn

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl