Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Reactie op Brief Dierwaardige Veehouderij van Minister Adema – Caring Farmers

Caring Farmers zijn zeer bedroefd en ontdaan over de brief van minister Adema over zijn voorstel voor de Dierwaardige Veehouderij. De brief is exemplarisch voor het laatste kabinet Rutte dat keer op keer de kamer en de maatschappij schoffeert. In deze brief mist elke compassie met dieren, en elke urgentie voor de grote opgaven waar we als maatschappij voor staan. Het kabinet gebruikt keer op keer de smoes dat ze demissionair zijn, maar krijgen het wel voor elkaar om in demissionaire status het vertrouwen van burger en boer nog verder te schaden.

Koplopers weer vergeten

De minister publiceert wollige woorden over de toekomst en een lijstje concrete maatregelen die het leven van dieren nauwelijks verbetert en waar de minister géén geld voor uittrekt waardoor de kosten wéér bij de boer komen te liggen.

Caring Farmers is ook boos dat er wederom – ondanks eerdere mooie woorden – geen enkele concrete maatregel of budget is om de voorhoede onder de boeren te steunen. Waar blijft de waardering voor al die biologische, biodynamische boeren en al die andere boeren die vanuit hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel al kiezen voor meer dierenwelzijn? Deze boeren zijn cruciaal, want elke transitie heeft koplopers nodig.

Bloedarmoede en 39 kg kip/m2

Hoe kun je de woorden ‘dierwaardige veehouderij’ rijmen met 39 kg kip op een vierkante meter. Onthoornen heeft al 28 jaar een gedoogstatus, maar nu volstaan we de komende 16 jaar met pijnstilling?  Hoe kun je spreken over dierenwelzijn als je accepteert dat kalfjes nog steeds bloedarmoede mogen krijgen voor de kleur van hun vlees?

Systeemverandering levert meer welvaart

En waar blijft de systeemverandering die zo nodig is? Een écht dierwaarwaardige veehouderij levert meer brede welvaart op voor de hele maatschappij, zo blijkt uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse in opdracht van de Dierenbescherming en Caring Farmers. Het kost miljarden om de transitie naar een grondgebonden dierwaardige veehouderij te maken, maar in 2040 hebben we dan de stikstofcrisis opgelost, geven we 20 duizend veehouders en hun dieren een goed leven. Ook eten we gezonder, is lucht en water schoner én hebben we 2 miljard op de bankrekening om mooie dingen mee te doen, zoals onderwijs, zorg of lagere inkomens helpen. Een kabinet voor alle Nederlanders, kiest voor een dierwaardige veehouderij.  

Aan de slag

Caring Farmers wil niet dat Dierwaardigheid wordt uitgevochten voor de rechter over de ruggen van de boeren, maar met deze zielloze plannen komen we ook nergens. Deze doen geen recht aan de wens van de maatschappij en de behoeften van de dieren.  Caring Farmers willen gewoon zo snel mogelijk aan de slag en schreven een koplopersplan en roept de Tweede Kamer op daar werk van te maken.

Bijlagen

Sinds 1996 zijn ingrepen op dieren verboden. Toch wordt dit tot de dag van vandaag gedoogd. De Wet Dieren – ook wel amendement Vestering- moest hier een einde aan maken en garanderen dat dieren in de veehouderij hun natuur-eigen gedrag mochten uitoefenen. Helaas koos het (demissionair) kabinet Rutte IV ervoor om de Wet Dieren niet uit te voeren maar te vervangen door Convenant Dierwaardige Veehouderij. Deze moest invulling gaan geven aan de wet. Hierover ging de brief van demissionair Minister Adema aan de tweede kamer – waarop deze reactie is geschreven. Zie de betreffende documenten hier: