Natuur

Home  /  Thema's  / 

Een landbouw waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, dat is wat we willen. Ieder jaar meer vogels, insecten, wormen. Iedere boer kan aanhaken, ongeacht de huidige status van zijn/haar land, en starten met de weg naar natuurinclusief.

Regeneratief boeren betekent een hele omslag en vele ingewikkelde keuzen: welke nieuwe machines, welke natuurlijke middelen gebruik je, hoe zit het met de kosten, omzet en afzet. Dit is moeilijk en boeren kunnen deze omslag niet alleen. Als caring consument, wetenschapper en ketenpartner helpen we waar we kunnen. Door onze keuzes in de winkel, door te faciliteren en mentaal en financieel te ondersteunen.  

Voor de boeren betekent dit dat:

  • We proactief kennis uitwisselen, van elkaar leren, openstaan voor nieuwe ideeën en waar we de kans krijgen adviseurs raadplegen.
  • We staan positief tegenover technologie, big data en privatisering, mits dit in dienst staat van het versterken van de natuurlijke processen. Voor ons zijn dit geen tegenpolen, maar twee technieken die goed samen kunnen werken.
  • We geen gebruik maken van chemicaliën omdat die slecht zijn voor de biodiversiteit en bodem: denk aan kunstmest, pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen.
  • We houden onze dieren zo gezond mogelijk en proberen medicijngebruik zoals antibiotica en ontwormingsmiddelen te voorkomen.
  • We de bodem verbeteren. Hiervoor zijn diverse methoden zoals minder ploegen, de grond zoveel mogelijk bedekt laten, betere mest gebruiken die we zelf produceren of van een boer in de buurt, de best mogelijke gewasrotaties en de bodem proactief voeden.
  • We de ruimte geven aan vogels en insecten op en rondom ons erf, akkers, weilanden en tuinen.
  • Wij, net als alle consumenten en bedrijven, kiezen voor groene energie al dan niet via eigen opwekking, energiebesparing etc.


ACTIE: Boomplantactie met Urgenda en MEERGroen. 50.000 bomen in 2020; 500.000 bomen en struiken in 2020/2021.

VOORBEELDBOER: Peter Harry; Keizersrande;  Martien Spitzen.

Gerelateerde farmers aan 't woord

partner 1
akkerbouwer
Muntendam
“Op weg naar natuurinclusief”, dat is hoe we ons akkerbouwbedrijf ook wel omschrijven. Het is namelijk een ‘gewoon’ gangbaar bedrijf met het traditionele veenkoloniale bouwplan van zetmeelaardappels, granen en wat suikerbieten, maar sinds een jaar of tien zijn we stap voor stap dingen anders en dingen extra gaan doen.
Martien-Spitzen-Heerlijkheid-de-Hare
bio groenteteler
NW Overijssel
Martien Spitzen (1949) is een ex bio melkveehouder in NW Overijssel en loopt al een tijd voor de troepen uit: hij weigerde de drijfmest van zijn koeien te injecteren en ging deze verdund met water verregenen.

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl