Natuur

Home  /  Thema's  / 

Een landbouw waar de biodiversiteit ieder jaar toeneemt, dat is wat we willen. Ieder jaar meer vogels, insecten, wormen. Iedere boer kan aanhaken, ongeacht de huidige status van zijn/haar land, en starten met de weg naar natuurinclusief.

Regeneratief boeren betekent een hele omslag en vele ingewikkelde keuzen: welke nieuwe machines, welke natuurlijke middelen gebruik je, hoe zit het met de kosten, omzet en afzet. Dit is moeilijk en boeren kunnen deze omslag niet alleen. Als caring consument, wetenschapper en ketenpartner helpen we waar we kunnen. Door onze keuzes in de winkel, door te faciliteren en mentaal en financieel te ondersteunen.  

Voor de boeren betekent dit dat:

  • We proactief kennis uitwisselen, van elkaar leren, openstaan voor nieuwe ideeën en waar we de kans krijgen adviseurs raadplegen.
  • We staan positief tegenover technologie, big data en privatisering, mits dit in dienst staat van het versterken van de natuurlijke processen. Voor ons zijn dit geen tegenpolen, maar twee technieken die goed samen kunnen werken.
  • We geen gebruik maken van chemicaliën omdat die slecht zijn voor de biodiversiteit en bodem: denk aan kunstmest, pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen.
  • We houden onze dieren zo gezond mogelijk en proberen medicijngebruik zoals antibiotica en ontwormingsmiddelen te voorkomen.
  • We de bodem verbeteren. Hiervoor zijn diverse methoden zoals minder ploegen, de grond zoveel mogelijk bedekt laten, betere mest gebruiken die we zelf produceren of van een boer in de buurt, de best mogelijke gewasrotaties en de bodem proactief voeden.
  • We de ruimte geven aan vogels en insecten op en rondom ons erf, akkers, weilanden en tuinen.
  • Wij, net als alle consumenten en bedrijven, kiezen voor groene energie al dan niet via eigen opwekking, energiebesparing etc.

Gerelateerde farmers aan 't woord

(Nog) geen gerelateerde farmers gevonden.

Gerelateerd nieuws

Groen Kennisnet 27-10-22

Behoud de bioboer

Samen met de Groenboerenplan partners - Biohuis, Demeter, Federatie agro-ecologische boeren en Herenboeren - vragen wij het kabinet om de bioboer en andere koplopers te ontzien bij het piekbelastersaanpak.
stikstofbindende landbouw

Natuurbuurderij, dé oplossing voor de melkveehouderij rondom natuurgebieden

De oplossing voor melkveehouderijen rondom natuurgebieden is: extensiveren, natuurinclusief en regeneratief worden. Drie boeren werkten een plan uit, presenteerde dit bij Renze op tv en stuurden onderstaande brief naar LNV. Lees meer over de Natuurbuurderij:
IMG_6337

We, farmers, ask for a greener Green Deal

A message to all people in charge who have been intimidated by angry farmers, please know this: there are many farmers out there who urge you to take the right decision. Tens of thousands of small ánd large scale food producers urge you to protect the planet, to restore biodiversity and to let us go on with what we do best: produce healthy chemical-free food.
kalfjes-bij-de-koe-header

Alle koeien in de wei, óók op 30 mei

De gehele maatschappij wil koeien méér in de wei: van LNV tot LTO tot burger. Hoe meer weide uren hoe beter voor natuur, klimaat en dier. Bij sommige boeren heerst het idee dat vanuit de stikstofproblematiek de koeien niet meer in de wei zouden mogen, Niets is minder waar. Uiteindelijk zal de PAS-rechtszaak leiden tot meer weide uren per bedrijf en per koe. En dat vinden Caring Farmers goed nieuws.
kruidenrijk (6)

Aan de slag met kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland wordt steeds vaker ingezet als alternatief voor Engels raaigras omdat het beter is voor klimaat, biodiversiteit en bodem. Toch krijgen we vaak vragen over het werken met kruidenrijk grasland en hoe dit het beste te onderhouden. Graag willen we boeren daarin ondersteunen zodat niet iedere boer dit zelf hoeft uit te vinden.
grondverbond2

De tweede ronde van het Grond Verbond!

Van houtwallen tot natuurlijke slootkanten. Er zijn veel mogelijkheden om de ecologie een handje te helpen op het boerenbedrijf. Hoe wil jij dat het landschap er uit ziet? In het Grond Verbond bepaal jij dit samen met de boer. In de tweede editie van het Grond Verbond bepalen we dit samen met boerin Monique en boer Koos op biologische boerderij de Beekhoeve. 
natuur

Ideeën? Suggesties?

Heb je een idee, vraag of opmerking? Mail ons op info@caringfarmers.nl