Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Caring Farmers zoekt twee gepassioneerde boeren als aanvulling voor het bestuur

Het driekoppige onbezoldigde bestuur van Caring Farmers zoekt uitbreiding: twee enthousiaste boeren of boerinnen met een passie voor een versnelde voedseltransitie. We zoeken actieve agrariërs, liefst een akkerbouwer en melkveehouder. 

Over de stichting: 
Caring Farmers staat voor natuurinclusieve en dierwaardige kringlooplandbouw. Onze organisatie behartigt de belangen van een volhoudbaar voedselsysteem, met oog voor nu en de nieuwe generaties. Het boerenperspectief is ons uitgangspunt, want de boer is de basis van dit systeem. We dragen zorg voor ons voedsel, we dragen dus zorg voor onze voedselmakers. Meer over de stichting.

 

Onze hoofdactiviteiten:

 • Een luidere stem voor progressieve boeren in het publieke debat
 • Laten zien hoe het anders kan
 • Concrete projecten, lobby en evenementen die bijdragen aan de Caring Farmers Code
 • Groeiende samenwerking met Groenboerenplan en Caring Movement

Caring Farmers is in 2019 opgericht door drie boeren die het bestuur vormen: Ruud Zanders, Geert van der Veer en Annette Harberink. Zij geven met z’n drieën richting aan het uitvoeringsteam dat momenteel uit 4 personen bestaat. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. 

Rolverdeling bestuur en uitvoerend team:

 • Uitvoeringsteam werkt aan dagelijkse communicatie en organisatie
 • Uitvoeringsteam stelt belangrijke kwesties voor aan bestuur
 • Bestuur is in principe eerste woordvoerder, maar dit kunnen ook andere boeren zijn.
 • Bestuur geeft feedback op documenten en vraagstukken, binnen de vooraf afgesproken deadline
 • In de kernteam-appgroep worden ad-hoc vraagstukken besproken, bestuur doet mee waar mogelijk

Tijdsinvestering

 • 1x in de twee weken online vergadering (1 uur)
 • 2x per jaar een evenement actief bijwonen
 • 2x per jaar Raad van Advies vergadering actief bijwonen
 • enkele keren per jaar woordvoerder zijn of speaker opportunities oppakken
 • meelezen/feedback geven: ongeveer half uur per week. De ene periode niets, de andere periode wat meer. 

Het betreft een onbezoldigde functie, onkosten worden uiteraard wel vergoed.

Interesse of vragen? Stuur een mail naar info@caringfarmers.nl en we maken een kennismakings-afspraak.