Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Visie op voedsel of #boerenprotest?

Vandaag trekken veel boeren naar Stroe. Boos om het stikstofbeleid. Ook Caring Farmers willen een ander beleid, en vragen om een visie op voedsel. Aan welk voedselsysteem willen we werken samen? Hoe gaan we boeren binnen ecologische grenzen?

Eén ding weten we wél zeker: als er ook maar 1 natuurinclusieve of biologische boer moet verdwijnen vanwege stikstof, terwijl niet is gekeken naar klimaat, voedseltransitie, dierenwelzijn of biodiversiteit op het bedrijf, dan faalt het beleid. Boeren die al met de natuur mee boeren, hebben we nodig. En in een natuurinclusieve kringlooplandbouw zien wij een rol voor méér in plaats van minder boeren.

In de komende maanden willen wij in alle provincies met boeren in gesprek om binnen een voedselvisie te werken aan stikstofreductie om de natuur te herstellen. Wil je meepraten? Mail ons!

Ander boerengeluid in de media

We willen een voedselvisie en een snellere transitie naar een landbouw die opereert binnen ecologische grenzen. Dat betoogt Caring Farmers voorzitter Ruud Zanders bij Humberto Tan, Kees Scheepens in het 8 uur journaal, Poppe Braam in de Volkskrant en op RTV Utrecht, Geert van der Veer op RTLZ, Ditte van Zee in Trouw, Mark Venner op L1 en Nieuwsuur, John Arink op Radio 1 en bij Humberto Tan, Pytsje Bokma in Friesch Dagblad, Annette Harberink op Omroep Flevoland, Peter Oosterhof in DVHN, Maurits Tepper in Change INC en Inge Vleemingh, Johannes Regelink en Monique van der Laan in het NRC.

Samen met andere boerenorganisaties werken we een het geluid van veranderingsgezinde boeren in de media. Dat doen we vanuit onze gezamenlijke zorg voor klimaat, biodiversiteit, dier en elkaar.

Voedselvisie

Als Caring Farmers schreven we mee en staan we pal achter de voedselvisie Reroot the Dutch Food System, en vragen we beleidsmakers hieraan te werken en niet te luisteren naar de lobby van de big agro. Verandering is zeer goed mogelijk en kringlooplandbouw heeft de toekomst. Het komt sneller dichterbij als de pionierende boer de ruimte krijgt. We willen werken aan een voedselsysteem dat oplossing biedt voor meerdere maatschappelijke problemen: klimaat, gezondheid, biodiversiteit, natuur, waardering voor boeren en voedsel. Daar horen minder dieren bij, minder chemie, maar méér boeren en meer natuur. Op onze Caring Farmers Dag 2022 kwamen al deze zaken aan de orde.

Sluit je aan

Alle boeren die onze visie delen, zijn welkom om aan te sluiten bij Caring Farmers. Maar ook kunnen caring consumenten, wetenschappers, NGO’s en ketenpartners aansluiten om ons andere boerengeluid te versterken en ondersteunen. Sluit je aan.