Ons adagium:

Geen input van buiten

Met respect voor mens, dier en milieu

Als Caring Farmers zeggen we dat we toe werken naar een nieuwe vorm van voedselvoorziening. En niet over een x aantal jaren, maar gewoon vanaf nu.

We hebben een viertal hoofdpunten waar wat ons betreft alles aan opgehangen kan worden:

  1. Kringlopen sluiten op zo’n klein mogelijk niveau met geen input van buiten
  2. Dieren erkennen als levende wezens met gevoel, emotie en intelligentie
  3. Consumenten betrekken bij het voedsel
  4. Onderwijs en onderzoek richten op het nieuwe adagium

Uit de visie van Minister Schouten van LNV (september 2018):

We kwamen er steeds weer op uit dat we de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op. “

Het begint bij de definitie van kringlooplandbouw. Wat is dat dan precies? We doen een poging tot een definitie en die luidt als volgt:

‘Onze voedselvoorziening moet sociaal en ecologisch zo efficiënt mogelijk zijn waarbij we zoveel mogelijk monden kunnen voeden met zo min mogelijk input van gronden en grondstoffen, geen input van buitenaf én waarbij er geen negatieve tot bij voorkeur een positieve impact op biodiversiteit, natuur, klimaat en het dier mag zijn.’

President Kennedy zette ooit een stip op de horizon: ‘We are going to the moon’. Zo was in de landbouw bij Mansholt de stip ‘nooit meer honger’. En zo is onze stip op de horizon ‘geen input van buitenaf’. De twee eerstgenoemde wisten ook nog niet hoe ze dat precies voor elkaar gingen krijgen, maar het doel was helder.

Zo weten ook wij nog niet hoe de uitvoering precies moet, maar het doel is helder. En het tijdspad ook. We gaan nu op weg en in 2030 moet het normaal zijn!