Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Alle boeren hebben groene politiek nodig!

Partij voor de Dieren, GroenLinks en ChristenUnie/D66 zijn de beste partijen om zoveel mogelijk boeren in het zadel te helpen én houden. Een boer die vreest voor de toekomst van zijn bedrijf kan dan ook maar het beste op één van deze partijen stemmen, want deze partijen zullen zich het hardste inzetten voor een landbouw- en voedseltransitie richting meer lokaal, gezonde onbespoten groenten en fruit van Nederlandse boeren. Deze partijen zijn door de Caring Farmers benoemd als dé kringlooplandbouwpartijen.

Nederland heeft een voedsel en landbouwrevolutie nodig. Het lijkt wel of die de afgelopen decennia al heeft plaatsgevonden, maar de verkeerde kant op. Onder de kabinetten VVD en CDA is het aantal boeren gehalveerd, de prijzen even laag gebleven, heeft het mestoverschot zich kunnen ontwikkelen tot een ware stikstof-, natuur- en bouwcrisis en zijn vele boeren ongelukkig. Dat zagen we in de vele trekkeroptochten en boerenprotesten. Boeren willen het niet meer. Geen lagere prijzen meer, niet meer van alles de schuld krijgen, geen regeldruk meer. Ze willen zeggenschap op het eigen bedrijf weer terug, gewaardeerd worden door burgers en dat terugzien in hun portemonnee.

Toch stemmen veel van deze boeren komende verkiezingen wéér op CDA of VVD, of kiezen ze voor partijen die de hele klimaat en stikstof en daarmee de wetenschap ontkennen, zoals BBB, FvD, PVV. Hiermee krijgen ze meer van hetzelfde. Want zolang we 100 miljoen dieren in een klein land hebben, blijft de mest tegen de plinten klotsen. Schaalvergroting zal blijven doorzetten, en het aantal boeren blijft slinken. Dat betekent ook dat de mestwetgeving streng blijft inclusief de gehate hoge administratieve lasten, dat de natuur blijft lijden en de maatschappelijke waardering niet zal komen. Ook blijft de overproductie in stand, waardoor de boer speelbal blijft van de (super)markt.

Alle boeren willen verandering. Sommigen weten alleen nog niet helemaal hoe die verandering eruit zou kunnen zien, en stemmen daarom op partijen die hun vertrouwd aanvoelen. Andere boeren, zoals de Caring Farmers, hebben een visie. Een visie die wordt gedragen door wetenschappers, vele burgers en maatschappelijke organisaties. Zij willen sneller vooruit, innoveren, duurzaam ondernemen, veranderen richting een volhoudbaar voedselsysteem. Naar een grondgebonden landbouw zonder chemie, waar we geen voedsel verspillen door het aan dieren te geven en waar het aantal voedselkilometers wordt gedecimeerd. Dat betekent een gigantische ommezwaai, voor de boer, het bedrijfsleven eromheen én voor de burger. Maar uiteindelijk hebben we een schoner land, en meer tevreden boeren die weer baas zijn op eigen erf.

Willen we verandering, dan zullen we ook anders moeten stemmen. Voor een andere landbouw, een schoner platteland en gezond voedsel, kiezen de Caring Farmers voor Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66. Zij durven keuzes te maken, durf jij anders te stemmen?

Meer lezen over de verkiezingscampagne en bekijk de verkiezingscommercial: