Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Teleurgesteld, en weer door

Caring Farmers is teleurgesteld dat de Tweede Kamer vandaag niet koos voor de dieren, en daarmee niet voor natuur, klimaat en boer. Maar wij gaan niet bij de pakken neerzitten. Dat staat ten slotte in onze Caring Farmers Code: onze boeren zetten stappen richting een volhoudbare dierwaardige en natuurinclusieve landbouw vanwege hun eigen morele kompas en vanwege hun zorgen om klimaat, boer, dier en natuur.

De politiek legde vandaag veel verantwoordelijkheid voor de invulling van de Wet neer bij het Convenant Dierwaardige Veehouderij. Daar zitten wij aan tafel en blijven wij ons inzetten voor versnelling, voor dierwaardigheid en voor een goede positie voor koploperboeren.

Gelukkig stemde de Tweede Kamer ook in met een Autoriteit Dierwaardigheid, die net als de Autoriteit Diergeneesmiddelen, de voortgang gaat bewaken. Niet alleen de voortgang bij de boeren, maar ook bij de overheid en de markt. Ook bepaalde de Tweede Kamer dat er geld wordt vrijgemaakt voor de transitie. En aangezien geen enkele transitie plaats kan vinden zonder voorhoede, zijn we vol vertrouwen dat we aan de slag kunnen gaan. Wij schreven daartoe een Koplopersplan om in 2030 10% van de markt dierwaardig te bedienen en nodigen iedereen uit om mee te doen. Want dierwaardigheid is een opgave voor de hele maatschappij.

Wij geloven dat een natuurinclusieve dierwaardige kringlooplandbouw beter is voor iedereen. En dat blijkt ook uit een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse die wij samen met de Dierenbescherming lieten maken door Ethical Growth: een dierwaardige veehouderij zou 2 miljard euro, meer brede welvaart en méér boeren opleveren. 

De keuze voor een écht dierwaardige veehouderij is een haalbare route om uit de stikstofcrisis te komen en een manier om water, klimaat en natuurdoelen te halen. We zijn het bovendien de dieren verplicht en krijgen er zelf meer werkplezier van. Wij blijven dat politieke partijen net zo lang vertellen totdat ze het snappen!

Sluit je aan als Caring Consument en steun ons

Foto’s Sabine Grotendorst