Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Wat er wél kan, reactie op advies Remkes

Wij kunnen niet boeren zonder natuur, dus de natuur moet overeind blijven. We zijn daarom blij dat Johan Remkes blijft bij zijn verhaal dat ‘niet alles kan’ en dat we aan de doelen moeten houden die door de rechter zijn opgesteld en waarvan ecologen zeggen dat het nodig is. De piekuitstoters krijgen de kans om hun bedrijf over een andere boeg te gooien, te verhuizen of een riante stoppersregeling. Dat is niet leuk, maar nodig en uit de plannen lijkt dit met zoveel mogelijk respect voor de boeren in kwestie te gebeuren.

Ook geeft de heer Remkes heel duidelijk aan wat er wél mogelijk is, en dat is heel veel. Dat is een florerende landbouw, met nog ruimte voor wat export. Hier zal de markt aan moeten meewerken, desnoods gedwongen en door prijsprikkels als een vleesheffing of btw-vrije (bio) groente en fruit van NL bodem.

Remkes hamert, net als wij, op integrale oplossingen waar natuur, dierenwelzijn, klimaat, bodem en boer allen mee gediend zijn. Geen luchtwasser dus die haaks staat op dierenwelzijn.

Hij geeft veel ruimte voor jonge boeren, maant de overheid tot het behouden van een groot landbouwareaal en staat intensieve landbouw toe maar wel binnen bepaalde ecologische grenzen en wel diervriendelijk en dierveilig. Een aanpak voor zoönose preventie is hierbij belangrijk.

Al met al is het een combinatie van snel ingrijpen om natuur te beschermen maar wel met goede vergoeding; een korte termijn (8 jaar) integrale reductie met heldere ijkpunten en een lange termijn beleid waarin we echt gaan werken aan kringlooplandbouw.

We hopen dat de kersverse minister van Landbouw voortvarend aan de slag gaat. We nemen uiteraard graag – samen met alle iniatiefnemers van het GroenBoerenPlan – deel aan de genoemde overleg structuren om tot een uitwerking van de visie te komen en onze kennis te delen met de (interdepartementale) delegatie van het kabinet.

Want daarover maken we ons wel zorgen: we missen de kennisdeling van koplopers naar bestuurders en beleidsmakers. En we missen beleid om de boeren die al jaar en dag duurzaam werken te ondersteunen en in het zadel te houden. We spelen daar graag een rol om gezamenlijk tot een échte volhoudbare landbouw te komen binnen ecologische grenzen, naar een landbouw die vooral voedsel produceert voor mensen en niet voor vee.

Een uitgebreidere en constructieve reactie zullen wij na beraad met de #GroenBoerenPlan partners naar de nieuwe minister Pieter Adema sturen.