Een Caring Farmer ziet dat de ingeslagen weg van voedselproductie, steeds smaller begint te worden. Een Caring Farmer investeert dan ook niet langer in het huidige systeem.

Een Caring Farmer heeft niet de oplossing, maar gaat op zoek naar antwoorden op vragen en komt zo stapje voor stapje dichter bij een houdbaar en veerkrachtig voedselsysteem.

Niet afwachten op politiek en beleid, maar gewoon beginnen aan de reis, dat is wat een Caring Farmer typeert.

Een Caring Farmer verklaart:

  1. Te werken aan het adagium “geen externe inputs”. Zie hier.
  2. De open brief van 25 juni 2019 te onderschrijven. Zie hier.
  3. Elke jaar een stapje verder te zetten, en hier jaarlijks verantwoording over af te leggen.
  4. Opgedane kennis en ervaring uit te wisselen met andere Caring Farmers.

Iedereen kan Caring Farmer zijn. Het vertrekpunt zal voor iedereen anders zijn. Dus of je nu al jaren aan het experimenteren bent met nieuwe concepten, of je produceert momenteel voor de gangbare wereldmarkt, het beginnen aan de transitie maakt jou een Caring Farmer.

Word ook Caring Farmer en meld je hier aan