Farmers aan 't woord

FGA04651

Arend Joosten

Tuinder
Vlijmen

Ik ben Arend Joosten, tuinder op de vriendentuin: een permacultuurtuin op het erf van Zorgboerderij de Locatie in Vlijmen. Een boerderij waar de dieren deel uitmaken van de zorgtak. De boerderij heeft 4 koeien waar er één van wordt gemolken door de doelgroep jongvolwassenen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Op de boerderij komen ook mensen voor dagbesteding en die onderhouden met begeleiding het erf. Het erf bestaat uit een kantoor en woning, woonverblijven voor jongeren, een keuken met winkel, dierverblijven voor de geiten, de kippen en de koeien. Maar ook een camping en verschillende woonvormen als tiny houses. Alle groente en fruit en ook melk wordt verkocht in de boerderijwinkel.

Op het gebied van duurzaamheid doen we best veel. We hebben voornamelijk het gebruik van bronwater uit de bodem, vangen op verschillende gebouwen regenwater op. Dat wordt ingezet als spoelwater voor verschillende toiletgroepen. Het plan is ook om voor de tunnelkas van 24 x 6 meter ook een regenopvang te realiseren om in de winter en het voorjaar dat water te gebruiken voor sproeiwater voor de gewassen. Er zijn op verschillende daken al aardig wat zonnepanelen gelegd en er zijn nog verschillende daken waar het voor in de planning staant.

Veel van onze spullen komen tot ons om voor een tweede bruikbaar leven een kans te krijgen, dan denkt u aan spanten voor gebouwen, deuren en kozijnen. Meubels en keukenblokken horen daar ook bij. 

Ik ben als projectleider op de vriendentuin, de voltijds tuinder, bij Caring Farmers aangesloten. Ik heb de commercial in mei op tv gezien en dat is de reden om er meteen werk van te maken dat ik me wil aansluiten. Een aankondiging van die commercial zag ik op Linkedin, die kwam meteen rood onderstreept prominent in mijn agenda te staan. 

Waarom Caring Farmers?

Ik ben een Caring Farmer nog voordat dit een begrip was en heel mijn denken en handelen is gericht op het in bedrijf stellen van kringlopen en er zoveel als mogelijk van benutten en in elkaar door laten werken. Voorbeelden: het overtollig groen uit de tuin gaat naar de kippen in de ren. Een deel van het overtollig groen gaat in de Bokashi-ton. Dat is een kleinschalig fermentatieproces waar plantenresten weer tot bruikbaar spul wordt verheven om de landerijen en de tuinderij weer van vitaal voedsel te voorzien. Voedsel voor het bodemleven en dat bodemleven voedt onze planten, of het nu gras is of een lekkere groente. Alles is afhankelijk van een rijk en actief bodemleven. Ik wil graag zoveel mogelijk kringlopen in elkaar laten verstrengelen. Daarmee kan ik samen met dagbesteders en stagiaires en begeleiders een vitaal erf neerzetten waar alleen maar energie uit komt en zomin mogelijk energie in moet. Daar zet ik de EM technologie voor in en dat is allemaal uitgewerkt door professor Teruo Higa, van de landbouwuniversiteit van Ryukyus in Okinawa. Daarmee creëer je een positieve energie op alle vlakken waar mens en dier dagelijks mee te maken hebben. 

Ik vertaal deze vorm van kringlopen voortdurend en aan de begeleiders en stagiaires leg ik uit welke handelingen ik verwacht te doen. Alles moet in regie alleen maar op elkaar in werken en uiteindelijk een positief erf bewerkstelligen. Daarbij heb ik uiteraard nog veel tijd en ook veel handjes nodig.