Farmers aan 't woord

Arie-van-den-Berg-400x350

Arie van den Berg

melkveebedrijf
Schipluiden

Mijn naam is Arie van den Berg, we boeren al vele generaties op Hoeve Ackerdijk, een melkveebedrijf op veengrond tussen Rotterdam en Delft. We boeren nu 21 jaar biologisch. Onze percelen hebben een mooie weidevogelpopulatie en zijn nu van nature kruidenrijk zonder in te zaaien. We melken nagenoeg 100 koeien op 57 ha eigendom en 23 ha beheren we erbij in samenwerking met Natuurmonumenten. Samen met boeren en niet-boeren beheren we daarnaast een recreatiegebied in een kleine coöperatie. Ook is er een kinderdagverblijf op ons erf waar nu ca 65 kinderen van de opvang genieten en zijn we al 15 jaar één dag in de week zorgboerderij voor de GGZ.

Waarom kies ik voor Caring Farmers

Ik kies voor Caring Farmers om boeren te bundelen die voorlopen op wat de landbouw in Nederland zal moeten gaan zijn. Ik voel het als een bedreiging als de voorlopers ook mee moeten in een generieke korting doordat we niet bij besprekingen over de toekomst betrokken zijn. Met het collectief van de 13 partijen optrekken biedt geen soelaas, daar komt een mix uit waar de voorlopers niets mee kunnen, we willen zelf in de breedte gesprekspartner zijn.

Om dit te bereiken draai ik mee in het Biohuis (koepelorganisatie voor biologische landbouw) en ben betrokken bij de Stichting EKO, daar gaan we vanaf 1 januari van start met aanvullende voorwaarden voor de biologische melkveehouderij. De Bio varkens gaan gauw samen met de Bio geiten volgen, daarna de gehele Bio sector. Op ons bedrijf is onze zoon, die vanuit een geheel andere loopbaan komt, nu bezig het boeren eigen te maken en zelf een product te ontwikkelen voor de burgers om ons heen.

Waar ben ik nu mee bezig:

Momenteel onderzoeken we hoe we de bodemdaling met onze veengrond kunnen beperken zodat we CO2-emissie terugdringen. Ook kijken we hoe we het gebruik van toegelaten gangbare middelen zoals strooisel en ontwormingsmiddelen kunnen afbouwen. Er worden te veel bestrijdingsmiddelen in gangbaar stro gevonden, wat we nog mogen gebruiken, waar we de gevoeligheid voor insecten niet van weten. Leverbot is een lastig te bestrijden parasiet op natte gronden. Daar zullen we een natuurlijke bestrijding voor moeten vinden in plaats van de gevaarlijke middelen die nu beschikbaar zijn. Reinigingsmiddelen voor b.v. tank- en melkinstallaties komen in ons milieu terecht, zijn hier betere voor? Dit zijn vragen die ons bezighouden en waar we aan werken.

 

Zelf de kaas komen proeven van Hoeve Ackerdijk? Kom op 16 oktober naar hun foodcamp! Je speelt, leert, oogst, kookt en eet op de boerderij. Een uitje voor het hele gezin! Kom je ook?