Farmers aan 't woord

Berrie klein swormink

Berrie Klein Swormink & Suzette Tieks

Biologische veehouders
Lettele

Ik ben Berrie Klein Swormink. Samen met mijn vrouw Suzette Tieks hebben wij een biologische boerderij in Lettele onder de rook van Deventer. We houden Brandrode runderen voor melk, vlees en natuurbegrazing.

Natuur en landschap vormen een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van agrarisch bedrijf Klein Swormink. We willen laten zien dat je goed kunt boeren met meer variatie aan planten, en dieren die een goed leven hebben.

De zorg voor de dieren, de variatie aan grassen en kruiden, de gematigde bemesting, dat alles proef je terug in onze producten.
Onze runderen zijn iconen in het landschap rond Deventer en daarmee helpen ze ons het verhaal over onze boerderij en onze producten te vertellen. Ons streven is om vlees en zuivel van onze boerderij langs korte lijnen bij de consument te brengen

Waarom Caring Farmers?

Via social media kwamen we op het spoor van de Caring Farmers. Wat ons vooral aanspreekt is de positieve benadering van natuurinclusief boeren. Daar doen we graag aan mee.

De komende jaren willen we op onze boerderij verder werken aan het optimaliseren van natuurinclusief boeren inclusief een sluitend verdienmodel. De bodem zien we daarbij als sleutelfactor. We zoeken naar kennis en mogelijkheden om te werken aan een goed functionerende bodem.