Farmers aan 't woord

Mobiel melkstation van Melkveebedrijf Gravesteyn en Koetastisch

Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn

Melkvee
Pijnacker

“Een heel veelzijdig bedrijf, dat is de moderne boerderij in Oude Leede, waar Dirk en Isabella Gravesteyn 4e generatie deze boerderij runnen. De 3e generatie springt af en toe nog bij en de 5e generatie staat te popelen.”

Samen runnen wij een Biologisch melkveebedrijf met 50 melkkoeien en 25 stuks jongvee op totaal 79 hectare land in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Gelegen in het groen, tussen Rotterdam, Den Haag en Delft.

Om robuuste koeien te krijgen kruisen we diverse rassen door elkaar heen. Dit zorgt voor een heel bont en kleurrijk gezelschap van koeien met karakter! Er lopen op dit moment veel Fleckvieh en Brown Swiss kruisingen rond.

Sinds mei 2022 melken wij met een nieuwe weidewagen. Een oud concept in een nieuw jasje. Door de komst van deze weidewagen hoeven onze koeien niet meer de weg over te steken en lopen ze vanaf het voorjaar tot najaar 24/7 buiten. De ervaring van midden in de polder de koeien melken, delen we graag met onze klanten en collega-boeren. Een bezoekje aan de weidewagen, tijdens het melken, is dan ook zeker mogelijk.

Boer burger verbinding

Wij vinden het erg leuk om continue de boer burger verbinding op te zoeken. Dit doen we door diverse activiteiten aan te bieden binnen ons melkveebedrijf. Hierbij staat het contact met onze bezoekers centraal. In het voor- en najaar organiseren we boerderijeducatie voor basisscholen. En centraal op de boerderij is een Rustpunt gelegen voor wandelaars en fietsers. En, we hebben onze prachtige nieuwe vergaderlocatie Koetastisch ingericht, modern en comfortabel die we graag verhuren.

Ook zijn we een van de boerderijen die aangesloten zijn bij de stichting adopteer een koe. Je kunt dan als particulier een koe of kalf adopteren, en deze bezoeken op speciaal georganiseerde dagen.

Biodiversiteit en bodemgezondheid:

We hebben af en toe te maken met ongewenste kruiden, die proberen we op een natuurlijke manier te bestrijden door de ondergrond los te trekken en daarna met de wiedeg eroverheen te gaan. Dat lukt soms, maar soms ook niet. Sinds 3 jaar zaaien we kruidenrijk grasland in, ook om de gezondheid van de bodem en die van de koeien te bevorderen. De slootkanten laten we vrij van mest zodat zoveel mogelijk alternatieve kruiden zich daar kunnen ontwikkelen.

Weidevogels.

In de bedrijfsvoering houden we maximaal rekening met de weidevogels. De koeien hebben veel ruimte zodat ze de vogels niet teveel in de weg zitten en wanneer er in het voorjaar gemaaid moet worden dan kijkt er altijd een ecoloog mee. Zijn er nesten of kuikens dan laten we duizenden meters gras eromheen rustig een paar weken langer staan.

In 2022 hadden we voor het eerst weer een broedende veldleeuwerik! Maar ook veel grutto paartjes, kieviten, tureluurs, slobeenden, meerkoetjes en scholeksters.

Ook op het erf zien wij nog veel biodiversiteit in broedende vogels. Er zijn boerenzwaluwen, een kolonie mussen en spreeuwen in het dak. Kers op de taart is de broedende Kerkuil in de ligboxenstal.

Kalfjes bij de koe

We houden de kalfjes bij de koe. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Ze komen niet allemaal bij de eigen moeder, maar bij een pleegmoeder die een aantal kalfjes zoogt. De kalfjes die op de boerderij blijven zogen 3 maanden, de andere 3 weken en verlaten dan de boerderij.

Toekomst:

We willen meebewegen, verandering aangaan als dat gevraagd wordt. De boer-burger verbinding blijven opzoeken en verbreden. De Oude Leede is een fijne plek om te wonen. We willen onze bezoekers graag het buitenleven laten beleven en zo een mooie bijdrage leveren aan een inspirerend bezoek aan onze boerderij.

Samen met Natuurmonumenten en Rotterdam de boer op zijn we aan het onderzoeken of we een voedselmoeras op ons weiland kunnen aanleggen. Voor de natte teelt zoals bepaalde kruiden en lisdodde. Dit staat nog in de kinderschoenen maar wij zijn erg enthousiast.

Waarom Caring Farmers:

We zijn positief ingestelde boeren en zijn graag onderdeel van een groep die er ook zo instaan. Organisaties die alleen maar kijken wat er niet meer kan, daar hebben wij niet zoveel mee. Caring Farmers biedt die positieve uitstraling, gewoon doen! Daar passen wij tussen.