Farmers aan 't woord

24F6B15E-57B8-4E43-BF03-62F6F0E6DE56.jpeg

Boerderij Eyckenstein

Jersey rundvlees en houderij
Bilthoven

Over de boerderij

Boerderij Eyckenstein is een gemengd bedrijf met Jersey vleesvee en akkerbouw in de bossen van landgoed Eyckenstein op de grens van Maartensdijk en Bilthoven. Boer Jacob Beeker houdt hier op een natuurinclusieve manier de stierkalveren van o.a.  boerderij Remeker, ook Caring Farmer. Op het moment lopen er zo een 120 prachtige Jersey stiertjes rond op het landgoed. Het vlees wordt verkocht in de eigen landgoedwinkel, maar ook bij verkooppunten in de regio. Ook verkopen we ons eigen volkoren meel en bloem. Daarnaast verkopen we een mooi aanbod van collegaboeren en producenten (die ook puur en echt werken). Onder andere kaas van Remeker, eieren van De Lankerenhof (ook CF) en brood van De Veldkeuken.

Waarom Jersey stierkalveren?

Om melk te geven, krijgt een koe elk jaar een kalfje en er worden evenveel mannetjes als vrouwtjes geboren. De vrouwelijke kalveren blijven veelal op het eigen bedrijf om later zelf melkkoe te worden en kalveren te krijgen.

De stierkalveren hebben geen functie op de bedrijven, de volwassen koeien worden weliswaar gedekt door de stier maar dat is helaas slechts voor een enkeling weggelegd. Normaliter worden deze stierkalveren afgemest voor het vlees. Maar… Jersey stierkalveren zijn zo klein van stuk, dat de reguliere kalverhandel geen interesse heeft in stiertjes van dit ras. Ze zijn niet alleen kleiner dan hun dikbilvriendjes, maar ze groeien ook nog eens minder hard.

Daarom worden de Jersey stiertjes afgemaakt en weggegooid. Veel boeren vinden dit onaanvaardbaar maar hebben geen goed alternatief, omdat bijna niemand de stierkalveren wil hebben. Boerderij Eyckenstein biedt alternatief.

Onze manier om Jersey stierkalveren te houden
Wij sturen in onze bedrijfsvoering niet primair aan op groei van de dieren, maar op dierenwelzijn, waar de groei van het dier logischerwijze op volgt.

De stierkalveren worden bij pleegmoederkoeien gehouden tot 3 à 4 maanden leeftijd. De slachtleeftijd is minimaal 24 maanden en loopt langzaam op naar 30 maanden. De dieren lopen op natuurterreinen in de gemeente de Bilt van Landgoed Eyckenstein en Utrechts Landschap. De dieren lopen zoveel en zo lang mogelijk buiten. Dit houdt onder andere in dat wij ernaar streven om de grootste dieren op hoge gronden het jaarrond buiten te houden. Met bijvoeren en voldoende droge plekken en bomen om onder te schuilen, is dit voor de dieren het beste. De dieren die in de winter op stal gaan, houden we in strohokken met voldoende ruimte voor natuurlijk gedrag en hun hoorns (wij onthoornen en castreren de dieren niet).

Wij gebruiken natuurhooi en alleen biologisch gecertificeerd voer voor de dieren. In de weilanden wordt alleen dierlijke mest gebruikt (geen kunstmest) en we werken zonder bestrijdingsmiddelen. Kruiden die de overhand krijgen in het weiland worden mechanisch bestreden. In onze weilanden is plaats voor en houden we rekening met weidevogels en wild die van nature in de weilanden te vinden zijn.

In de winterperiode krijgen alle dieren dagelijks een kruidenmuesli met 40 soorten gedroogde kruiden. Hierdoor blijven de dieren ook in de winter goed in conditie. Wij gebruiken nooit antibiotica (dus ook niet curatief). In geval van ziekten zoeken wij naar natuurlijke oplossingen zoals homeopathie. Ons vlees mag sinds januari 2021 ook biologisch heten.

Waarom Caring Farmers?

De doelen van de Caring Farmers sluiten goed aan bij waar wij op de boerderij mee bezig zijn. Namelijk, zoveel mogelijk stappen zetten richting een regeneratieve boerderij. Waarbij het welzijn van het dier centraal staat. Graag ben ik daarom onderdeel van een netwerk van boeren die dezelfde kant op bewegen en open staan om te leren. Het verrast me dan ook niet dat de meeste boeren waarmee ik samenwerk ook al aangesloten zijn bij het Caring Farmers netwerk.

Plannen voor de toekomst

We zijn druk bezig met het uitbreiden van de boerderij, zo gaan we de komende tijd groeien van 120 naar 240 stierkalveren. Ondanks dat is het credo van boerderij Ecykenstein: niet meer maar béter vlees eten! Onze nieuwe stal biedt meer ruimte per dier, en in de nabije toekomst hopen we de stal vol te kunnen leggen met zonnepanelen om zo meer zelfvoorzienend te zijn.

Ook op andere vlakken werken we toe naar een circulaire bedrijfsvoering, door met eigen (kracht)voer, stro en potstalmest te werken. Ook zijn er plannen in de maak om te gaan werken met een rotatie van runderen, kippen en varkens. We hebben al enkele varkens, en hebben ook net de kippenkar binnen. Zo kunnen we én dieren houden op een diervriendelijke manier terwijl we ook de bodem verbeteren. Ook zoeken we de samenwerking op met organisaties die kunnen helpen met bodem-, ecosysteemherstel en het bevorderen van biodiversiteit. Zo beginnen we nu met het aanplanten van hagen, een no-dig moestuin en hopen we nog dit jaar een start te maken met het toevoegen van mineralen aan de zeer arme zandgronden.