Farmers aan 't woord

Boerderij-tussen-de-Hagen.jpg

Boerderij tussen de Hagen

gemengd bedrijf
Stoutenburg

Boerderij tussen de Hagen

Het bedrijf van Wim, Thecla en zoon Ron ligt in Stoutenburg, gemeente Leusden. Boerderij tussen de Hagen is een echt familiebedrijf die al verschillende generaties bestaat. In 1997 besloten Wim en Thecla om een biologische bedrijfsvoering toe te passen. Op dat moment molken ze de koeien in een melkstal. Als je vandaag de dag zal langskomen zie je dat de 85 koeien worden gemolken in een melkrobot en lopen er naast koeien, ook kippen en varkens op de boerderij.

Wim en Thecla oriënteerden zich al vrij snel op de biologische landbouw en gooiden het roer om. Ze wilden graag de band met de koeien houden in plaats van groter en groter groeien. Ook vonden ze het belangrijk om antibioticum op het vee te beperken en geen bestrijdingsmiddelen op het land te gebruiken. Daarnaast werd er gezocht naar een goede balans tussen het aantal koeien met jongvee en het aantal hectares grond, om overbemesting tegen te gaan.

De nieuwe generatie tussen de Hagen 

Inmiddels is ook zoon Ron in het bedrijf gekomen en die wist één ding al snel zeker, namelijk dat die niet door wilde op dezelfde lijn als nu.

Wim: “Hoe mooi is het als je zoon zegt dat ie wel interesse heeft in de overname, maar dan wel anders dan dat wij het doen. Hoe bijzonder is het als je met hem een start kan maken naar zijn huidige nieuwe ideeën, zoals een mobiele kippenkar, varkens om je mesthoop te composteren, en meer natuur aanplanten in de vorm van hagen, fruitbomen en notenbomen.”

Verder legt Wim uit dat het bedrijf langzaamaan weer een beetje teruggaat naar het Veluws gemengd bedrijf van wat het ooit was. Alleen noemen ze dat nu een multifunctionele en toekomstgerichte boerderij, en natuurlijk nog steeds biologisch.

Natuurinclusieve transitie

Zoon Ron legt uit dat hij graag mee wilde werken op het bedrijf, maar daar elementen aan toe wil voegen. Hij is geïnspireerd door de ideeën van Amerikaanse pionierende boeren als Joel Salatin en Mark Shepard die vee combineren met houtige gewassen (bomen en struiken), ook wel agroforestry genoemd. Ron: “De bodem is de basis van een gezond voedselsysteem. Wat mij heel erg aanspreekt is multifunctionele landbouw. In plaats van planten en dieren los van elkaar zien (melkveebedrijf, pluimveebedrijf, fruitteler, akkerbouwer) moet je op zoek gaan naar connecties die elkaar op een natuurlijke manier versterken. Een voorbeeld is de kip in de wei die de koeien volgen. De kippen krabben de mest uit elkaar waardoor het sneller verteerd.” 

Ron krijgt de vrijheid van zijn ouders om al zijn ideeën te ontwikkelen. Sommige ideeën vragen echter wel een flinke investering, zowel in geld maar voornamelijk in tijd. Ondanks al deze investeringen wordt er op de boerderij gestreefd naar een soevereine groei waar niks wordt geforceerd en de ecologische en economische groei gezond blijft. Als boerderij staan ze pas aan het verre begin van een ecologisch zelfstandig te onderhouden boerderij maar de ontwikkelingen zullen blijven volgen.

Waarom Caring Farmers?

Omdat wij voor kringlooplandbouw en multifunctionele landbouw zijn, net zoals de andere Caring Farmers. Hoe meer boeren hier mee aan de slag gaan, hoe groter de stem. Als biologisch melkveehouder hebben we niet alleen kennis over koeien, maar zijn we dus ook kennis aan het ontwikkelen over kippen (in ons mobiele kippenhok) en agro-forestry (3,3 hectare). Het is nog een jong systeem, maar we delen onze ervaringen tot nu toe graag met oriënterende boeren.

Verder zoeken we naar een stabiele samenwerking met een andere boer voor de uitwisseling van mest tegen voer/strooisel. Ook willen we snel het aantal hagen op het bedrijf uitbreiden.

Kom eens langs!

Elke vrijdag is Boerderij tussen de Hagen open van 09:00 tot 18:00 en zaterdag van 09:00 tot 12:00 om eieren, rauwe melk, rund-, varkens- en haantjes vlees te verkopen.

Alles staat in de kinderschoenen maar we zijn trots om daar een steentje in bij te kunnen dragen. Dus daarom mensen: kom rustig eens een kijkje nemen en om te zien hoe wij werken. U bent van harte welkom! Meer weten, kijk gerust eens op de website.