Farmers aan 't woord

boy griffioen

Boy Griffioen

melkveehouder
Weesp

Ik ben boer op boerderij De Groene Griffioen. Wij hebben een melkveehouderijbedrijf in Weesp, net onder Amsterdam. Hier houden we op 40Ha, voornamelijk veenweide, 60 sterke Montbéliard koeien met daarnaast jongvee, ossen en 8 varkens,. We hebben een verbreed bedrijf. Zo verzuivelen we een groot deel van onze zuivel op de boerderij in samenwerking met MOMA Amsterdam. We hebben een boerderijwinkel, een vergaderruimte, een muziekstudio en we zijn gestart met een mobiele kippenstal voor eieren. En sindskort werken we ook met een groentepluktuin samen. 

Al deze takken dragen bij aan onze wens om de burger te binden aan haar voedsel en het landschap wat dit voedsel voortbrengt. We nemen daarom deel aan het Grondverbond en een derde deel van de winst die op onze melk gemaakt wordt, vloeit terug naar het landschap om daar biodiversiteitsprojecten te financieren.

Om onze tekorten aan nutriënten aan te vullen gebruiken wij geen kunstmest, maar proberen de gaten zoveel mogelijk op te vullen met organisch materiaal uit gebieden die verarmd moeten worden, lokale reststromen en de inhoud van de composttoiletten op onze boerderij. Zo zien wij de kringlooplandbouw. Een boerderij is een knooppunt van nutriënten en moet die zo veel mogelijk inzetten voor goed voedsel en zo min mogelijk verspillen. Dit is ook belangrijk voor de gezondheid van de mensen die het voedsel eten en de gezondheid van de bodem en het bodemleven. 

Waarom Caring Farmers?

Ik voel mij aangetrokken tot Caring Farmers omdat er een gezamenlijk streven is naar een landbouw die we vol kunnen houden. Het huidige discours in de landbouw is er een die zich teveel afkeert van de wensen van de burgers en te weinig communiceert. Hierdoor is het voor boeren moeilijk vol te houden. Ik hoop dat er veel mensen enthousiast kunnen worden om weer boer te worden en dat gaan doen op een manier die past bij de omgeving, bij de natuur en bij zichzelf.   

Acties

Wij gaan onze eigen weg, we doen op ons bedrijf wat wij denken dat goede stappen zijn naar een betere toekomst en zoeken creatieve manieren om dat te bereiken. Hierdoor kunnen ook steeds meer mensen op onze boerderij hun inkomen verdienen en meewerken aan ons verhaal. We willen dat dit voor veel meer boeren mogelijk is. We hebben meer boeren nodig in Nederland die kunnen zorgen voor hun bedrijf, hun klanten en voor de natuur die zij beheren. De economische waarheid van nu staat daarin flink in de weg. Ook de grotere instituten die door ons mensen zijn gemaakt staan niet vooraan om hierbij mee te helpen. Dus ik hoop veel mensen te inspireren ook hun eigen weg te gaan in de landbouw. Het kan echt. 

Eet meer groente! We hopen dat we met Caring Farmers samen stappen kunnen blijven zetten en elkaar scherp kunnen houden niet te blijven stilstaan.