Farmers aan 't woord

f5ad5cb8-4977-4b84-b8c6-1632e2834b97

Cees en Margriet Spanjer

Ecologische boerderij met Black Angus zoogkoeien
Lies Terschelling

Boerderij Spanjer 

 Wij zijn Cees en Margriet Spanjer. Ons bedrijf is gelegen in het dorp Lies op Terschelling. Wij zijn de 9e generatie in de familielijn van Cees die op deze plek een veehouderij heeft. Tot 2003 was dat een melkveebedrijf, maar daarna zijn we overgeschakeld naar een zoogkoeienhouderij. Sinds 1976 hebben wij een biologische/ecologische bedrijfsvoering, alhoewel eigenlijk beter gesteld kan worden dat we gewoon nooit zijn omgeschakeld naar een grootschalig agrarisch bedrijf. 

Grasgevoerd 

Onze zoogkoeien grazen het grootste deel van het jaar in de wei en zijn in de winter gehuisvest in een potstal. Die heeft Cees zelf gebouwd. Het liggedeelte beslaat 2/3 van de stal en voor het strobed van de koeien gebruiken wij 30% gangbaar stro en 70% natuurmaaisel (hooi dat niet geschikt is als veevoer) van Staatsbosbeheer. Elke twee dagen vervangen we het strooisel. De mest wordt ‘opgepot’ en in het najaar als ruige mest over het land uitgestrooid.  

Botanisch en weidevogelbeheer 

Bij Boerderij Spanjer doen we aan botanisch en weidevogelbeheer. Wij gebruiken enkel ruige mest en op sommige stukken land weiden we de koeien alleen van 1 augustus tot 1 januari. Door het gebruik van ruige mest is er een grote variatie aan planten op ons land. Op sommige stukken staan wel 60 verschillende soorten, waaronder gevlekte orchideeën, kattendoorn en de kleine ratelaar.  

In het broedseizoen hebben we uitgestelde maaidata en stellen we een rustperiode in van enkele weken. Cees bespreekt met de mozaïek beheerder die de vogels in die periode in de gaten houdt, waar de broedparen zitten en dan houden we de koeien daar weg. Behalve kievieten en verschillende eendensoorten zitten er bij ons veldleeuweriken, graspiepers, grutto’s, tureluurs en scholeksters. De meest bijzondere vogel die we gespot hebben, is de kemphaan. Die komt vooral voor in vochtige gebieden als de weerribben.  

Bodemverbeteraars 

Verder hebben we 20 schapen. Dat zijn onze bodemverbeteraartjes, ze zorgen voor een mooie grasmat en eten het voor koeien giftige jacobskruiskruid. Jacobskruiskruid is een tweejarige plant en omdat de schapen de bloemknoppen eten, kun je het doorgeven van het zaad flink tegengaan. 

Overige voorzieningen 

Naast ons veeteeltbedrijf hebben we een kleine camping voor 10 tenten, 5 vakantie-appartementen en een kleine boerderijwinkel waar we vlees en schapenwol van onze boerderij verkopen. 

Kennis delen 

Iedereen is van harte uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over ons bedrijf en het boeren en wonen op een eiland. Wij willen door-‘ontwikkelen’: stappen maken en ons bezighouden met wat ecologisch gezien nog beter kan, en denken dat het goed is om kennis te delen. Zowel onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling met collega-boeren als met de consument/medeburgers. 

Het leek ons daarom vanzelfsprekend om ons bij Caring Farmers aan te sluiten. Samen met mede-agrariërs willen wij op weg naar een natuurinclusieve landbouw met een goed verdienmodel en transparantie in de voedselketen voor de consument.