Farmers aan 't woord

David-Luijendijk-750x350

David Luijendijk

biologische groentenkweker
Roelofarendsveen

Ik ben David Luijendijk, opgegroeid en gangbaar geschoold in het Westland “De Lier”. Sinds 2007 run ik biologische groentekwekerij Eko-Logisch, gevestigd in Roelofarendsveen. Ik teel 30 verschillende soorten groenten voor Ekoplaza, export, retail en onze eigen boerderijwinkel; in de vollegrond 1,4 ha en in de koude kas 0,3 ha. We zijn sinds 2018 ook Demeter gecertificeerd. Maar vanaf 2016 gebruik ik zelfs geen biologische bestrijdingsmiddelen meer, dus doorschakelen was niet erg ingewikkeld. Wel gebruik ik goede compost en wat lavagruis.

Naast de groentekwekerij houden we ook kippen en wat varkens. De kippen lopen lekker te scharrelen (zo ver dat mag i.v.m. de vogelgriep). Wij hebben drie varkens om onze kringloop nog beter te kunnen sluiten doordat zij naast een goede basisvoeding onze oogstresten te eten en ons land te bemesten. Zij komen in april-mei en gaan in november weer weg. De kippen komen van Kipgoed en de varkens van Buitengewone Varkens. Alle dieren doen dus mee in de circulatie op onze percelen. We hebben 3 percelen: 1500 m2 met pompoen, 500 m2  met bloemen en 500 m2 met kippen. De dieren staan elk jaar weer op een ander perceel. De kippen reizen daarnaast ook door het jaar heen naar andere stukken grond. Dat is goed voor grond en vooral ook voor de kippen.

3 jaar geleden hebben wij zonnepanelen aangelegd, waardoor wij zelf in een groot deel van onze stroom kunnen voorzien. Door middel van crowdfunding hebben we dit op kunnen zetten. De stroom gebruiken we voor het bedrijf, ons woonhuis en de elektrische auto. Ook hopen we in de toekomst accu’s aan te kunnen schaffen, maar hiervan is de terugverdientijd nog erg lang dus zover zijn we nog niet.

Meer Bomen Nu
Ons bedrijf is ook een zgn. “bomenhub” voor de campagne Meer Bomen Nu. In de winter ligt een deel van het perceel leeg. Hier worden dan zaailingen van bomen ingekuild die door heel Nederland zijn verzameld. Deze zijn gratis op te halen op de uitdeeldagen. De overige boompjes gaan naar boeren in de buurt, of ik gebruik ze voor mijn tuin die ik graag wil omtoveren tot een voedselbos.

Caring Farmers
Ik heb me ingeschreven bij Caring Farmers omdat ik op zoek was naar een groep mensen met diverse achtergronden, die niet hun eigenbelang vooropstellen en hun meningen bundelen over hoe je op een verantwoorde manier produceert met respect voor al dat leeft. Caring Farmers is laagdrempelig en overkoepelend. Alles zit bij elkaar. Dit is fijn voor informatievoorziening, vooral als je een gemengd bedrijf hebt. Ook is een deel van de Caring Farmers gangbare boer, en zij hebben een andere kijk en kennis over bijvoorbeeld landbouwmechanisatie of wet- en regelgeving. Dit verbreedt de horizon.
Sinds januari 2024 ben ik ook bestuurslid bij Caring Farmers en hoop ik zo mijn steentje te kunnen bijdragen aan een volhoudbare landbouw.

De toekomst
Komend jaar ga ik aan de slag met “timebanking”. Dit houdt in dat mensen bij ons op het bedrijf kunnen komen werken in ruil voor producten, zonder dat er geld aan te pas komt. Als iemand bijvoorbeeld een uurtje bij ons geschoffeld heeft, krijgt diegene bijv. 15 euro tegoed in onze winkel waarvan hij/zij onze producten kan kopen. Dit hoop ik komend jaar te realiseren.

Momenteel zijn we bezig met een uitbreiding van de keuken in onze boerderijwinkel. Deze zomer willen we ook ijs gaan maken. Ook een bierbrouwerij staat op de planning, maar dat zal nog even op zich moeten laten wachten. Een ander lange-termijn-project is een eigen waterzuivering. Ik zou graag al het afvalwater wat nu het riool ingaat hergebruiken. De poep kan gecomposteerd worden en over het land worden verspreid. Maar daar moet nog veel voor uitgezocht worden wat betreft wet- en regelgeving en voedselveiligheid.

Zie ook de aflevering van BinnensteBuiten over David’s kas