Caring Farmers

De Hooilanden

Foto: Esther Meijer

De Hooilanden is de biologische boerderij van Floor en Lodewijk waar koeien en natuur samengaan. Ze hebben een zorgboerderij, vergaderlocatie en winkel voor eigen boter, kaas en vlees.

Type bedrijf
 • melkvee
 • vleesvee
Keurmerken
 • biologisch
Thema's
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop

Doelen

verder met antibioticumvrij en oriënteren op kalfjes bij de koe

Contactgegevens
slagsteeg 20
6721NR
Bennekom
Type bedrijf
 • melkvee
 • vleesvee
Keurmerken
 • biologisch
Thema's
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop
Zorgboerderij functie:
Ja
Social media

Korte keten initiatief

Caring Farmers gaan voor een voedselsysteem met minder voedselkilometers, transparantie en goed contact tussen de boer en zijn/haar klanten. Dat is belangrijk, want bekend maakt bemind. Elke boer doet dit weer een beetje anders. Van de één liggen de producten herkenbaar in de supermarkt, de ander heeft een boerderijwinkel of verkoopt abonnementen of laat de burger zelf oogsten. Bekijk hier hoe jij producten kan kopen van deze boer:

Ik doe mee aan een korte keten via
 • onderdeel van gemeenschap
In de winkel
slagsteeg 20
6721NR
Bennekom
Informatie over de boerderijgemeenschap

Recreatie

Veel Caring Farmers zoeken contact met burgers, en hebben daar vaak ook inkomsten van. Ze hebben een boerderijcamping, verhuren zalen of organiseren educatieve evenementen. Kom ervan genieten, organiseer een feest op de boerderij, ontmoet je collega’s, of slaap een nachtje bij deze boer:

Soorten recreatie
 • feest- en/of vergaderlocatie

Kringloop

Caring Farmers streven naar een landbouwsysteem waarin de kringloop van nutriënten wordt gesloten. Die is pas echt gesloten als humane mest teruggaat naar het land. Maar ondertussen zijn er erg veel verbeteringen door te voeren. Door in ieder geval meer lokaal te werken en geen kunstmest en krachtvoer uit ver buitenland aan te voeren.

In een kringlooplandbouwsysteem voer je (zo min mogelijk) nutriënten van buiten aan, en eten de dieren vooral reststromen en gras uit de regio. De mest wordt gebruikt op het eigen bedrijf of bij een akkerbouwer in de buurt.

In kringlooplandbouw maakt de boer gebruik van diverse planten en rotaties om een gesloten stoffenbalans te creëren. Lees hier meer over kringlopen en bekijk hier wat deze boer doet om zijn/haar kringlopen te sluiten:

Gemixte bestemming percelen
Ja
Herkomst krachtvoer
eigen bedrijf
In de afgelopen jaren geëxtensiveerd
in de laatste 20 jaar
Toekomstplannen om te extensiveren
minder dieren

Natuur

Caring Farmers willen een landbouwsysteem waarin de biodiversiteit toeneemt Hoe meer diversiteit, hoe meer soorten leven, hoe gezonder je omgeving. Elke vorm van leven heeft een taakje, die ook op het boerenbedrijf weer nuttig is.

Een grote diversiteit aan insecten houdt elkaar bijvoorbeeld in balans. En bomen en struiken geven schaduw aan dieren, ze voorzien van voedsel, en huizen ook weer vogels en insecten die plagen van het land weg houden. Meer biodiversiteit speelt ook een rol in de stoffenwisseling: de verschillende vormen zuiveren, filteren en zorgen dat het systeem goed werkt.

Lees hier meer over de natuurinclusieve methode en bekijk hier wat deze boer doet voor de natuur:

Agroforestry
Ja
Soorten agroforestry
voederhagen
Diensten voor TBO's of overheden
Diensten voor TBO's of overheden
maaien, snoeien
Beheer van weidevogel akkers of weides
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
huismus
Andere manieren waarop we ons inzetten voor de natuur/biodiversiteit
bloemenranden, vaste mest, laat maaien

Dierenwelzijn

Caring Farmers streven naar een landbouwsysteem met een kleinere rol in het dieet voor dierlijk eiwit. En de dieren die we houden, houden we dierwaardig. We willen toe naar een veehouderij waarin alle dieren een gezond leven hebben met genoeg voeding, beweging, buitenlucht, spel, rust, plezier en de vrijheid om natuureigen gedrag uit te oefenen.

Dieren hebben intrinsieke waarde, en we erkennen hen als intelligente mede-dieren met emoties. Lees meer over dierenwelzijn en onze activiteiten hiervoor, en ontdek hier wat deze boer doet:

Dubbel doel dieren
Mijn dieren worden lokaal of mobiel geslacht
Mijn dieren komen buiten
Mijn dieren hebben verrijkend materiaal in de stal (speeltjes, borstels, etc.)