Caring Farmers

Sjoerd en Douwe Miedema

Vader en zoon Sjoerd en Douwe Miedema vormen de VOF De Nije Mieden, een biologisch bedrijf met melkvee, vleesvee en akkerbouw gelegen in het Friese veenweidegebied bij Akkrum. De ommezwaai naar biologisch begon met de aankoop van een stuk grond met een beheerpakket. Zo werd een andere inkomstenbron aangeboord. Het pakket kon verzwaard worden: meer mogelijkheden voor weidevogels door hoger waterpeil en ruige mest. Kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en antibiotica gingen er helemaal uit. Het aantal melkkoeien op de 230 ha werd verminderd van 380 tot 200 stuks. Sinds 2017 heeft het bedrijf een SKAL-certificering.
IMG_1308
Type bedrijf
akkerbouw, gemengd bedrijf, melkvee, vleesvee
Keurmerken
  • biologisch
Contactgegevens
8468ml
Haskerdijken
Social media

Natuur

Beheer van weidevogel akkers of weides
Ja

Dierenwelzijn

Over mijn dieren