Farmers aan 't woord

Zorgdrager

Egbert Zorgdrager

Melkveehouderij
Formerum

Egbert is vanaf 1986 actief in de maatschap, eerst samen met z’n vader en in 1993 heeft hij samen met z’n vrouw de maatschap overgenomen. Sinds 8 jaar is ook zoon Corné een onderdeel van deze familieboerderij op Terschelling.

Zijn vader boerde op de manier zoals dat in de jaren ‘50-‘60 gebruikelijk was. Hij had 25 hectare grond en 25 melkkoeien. Egbert wilde een andere richting op en vanaf 1993 werken ze met een biologische insteek. Karina en Egbert voelen zich hier goed bij. Ze willen liever niet produceren voor de wereld voedselmarkt en het past ook goed bij Terschelling als Natura 2000 gebied.

Weidevogelbeheer
De weidevogels spelen een belangrijke rol op de boerderij van de familie Zorgdrager. De vader van Egbert begon in 1981 met weidevogelbeheer en ook nu wordt de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf afgestemd op het weidevogelbeheer. “Biologisch boeren en weidevogelbeheer versterkt elkaar,” vertelt Egbert. “Bij biologisch boeren gaat het ook om bodembeheer want een goede bodem met wormen trekt ook weer vogels aan.”

In het kader van weidevogelbeheer wordt er gewerkt met een maaibeperking van 30% tussen 15 juni en 15 juli. Als het voor de vogels nodig is, kan er nog later gemaaid worden. Er wordt summier gemest, veelal laat gemaaid en er wordt niets gedaan aan reliëf. Door deze werkwijze ontstaat er een hoge natuurwaarde met veel bloemen en kruiden. Bij een onderzoek werden er maar liefst 100 verschillenden bloemen en kruiden geteld.

Vanaf de jaren ‘90 worden ook de ganzen gedoogd. Hier staat een vergoeding tegenover. Soms zijn er op een dag wel 5000 ganzen te vinden die tussen de Noordzee en de Waddenzee neerstrijken. Hoewel Egbert ze liever niet zou hebben is hij van mening dat de ganzen toch wel komen en ook moeten eten. “Je kunt er dan maar beter het beste van maken,” is zijn overtuiging.

Een ‘kakelbonte’ kudde
De kudde van 120 melkkoeien van de familie mag je gerust ‘kakelbont’ noemen. Ze zijn begonnen met Holstein koeien die ze zijn gaan kruisen met drie rassen, Fleckvieh, BrownSwiss en Scandinavisch roodbont, zodat er nu een ‘asbak-ras’ is zoals Egbert zelf zegt. Door op deze manier te gaan fokken passen de koeien steeds beter bij de omgeving en de manier van werken. Er is een ligboxstal maar tussen half april en half november staan de koeien veelal in de wei.

“Het mooie is,” zegt Egbert, “dat je zoveel voordelen ontdekt die je eerst niet zo bedacht had.” De koeien zijn gezonder en worden gemiddeld 1.5 jaar ouder waardoor er ook minder jongvee nodig is. Er zijn minder kosten voor de veearts en de kalveren die geboren worden zijn zwaarder en leveren bij verkoop ook meer geld op. Er is daarnaast minder kalversterfte. De koeien zijn ook steviger waardoor ze ook makkelijker kalveren. “Vooraf hadden we dit niet allemaal bedacht,” vertelt Egbert. Weliswaar geven de koeien iets minder melk, maar netto gezien levert het toch meer op aangezien het om biologische melk gaat. De melk wordt verwerkt op de biologische kaasmakerij op Terschelling.

Meer zekerheid
De combinatie van weidevogelbeheer/ganzenopvang en biologisch boeren geeft de familie Zorgdrager ook meer financiële zekerheid omdat de inkomsten vanuit vogelbeheer/ganzen stabieler zijn dan die van de melk. De regelingen vanuit de overheid ondersteunen zijn manier van werken. Dat is niet alleen prettig voor de boer zelf maar het maakt ook het contact met de bank makkelijker. Waar de Rabobank zijn manier van boeren ooit kansloos noemde zien andere banken wel het ondernemerschap wat hieruit spreekt. Daarnaast ziet Egbert dat de tendens vanuit Brussel en de overheden veel meer naar ‘groener’ gaat en dat geeft hem ook het idee de goede weg te kiezen.

Complimenten van toeristen
Regelmatig hoort Egbert van toeristen, die over het fietspad tussen zijn weiland door fietsen, hoe mooi ze al die bloemen en kruiden vinden. Deze waardering vanuit de maatschappij is natuurlijk ook prettig.

Nieuwe ontwikkelingen?
Vooruitlopend op de bedrijfsovername van zoon Corné oriënteren ze zich nu op het werken met melkrobots. Egbert verwacht niet dat er qua bedrijfsvoering veel verandert, het is meer een kwestie van fine-tunen.

Waarom Caring Farmers?
De familie Zorgdrager staat achter de denkbeelden van Caring Farmers en hebben zich daarom aangesloten.

Kennis en ervaring delen?
Egbert heeft in de loop der jaren veel ervaring en kennis opgedaan met zijn manier van werken als biologisch boer in een Natura 2000 gebied. Wat zou het mooi zijn als ook andere boeren hiervan kunnen profiteren. Hopelijk kan Caring Farmers en de biologische sector hier iets in betekenen.

Tot slot heeft Egbert nog een tip voor boeren die ook op een andere manier willen werken: Zorg dat het tussen de oren zit. Accepteer dat de buren misschien meer melk per koe hebben en ‘het gras bij de buren soms groener is’ maar dit betekent niet dat het ook duurzamer of meer rendabel is.

Meer zien?
Https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/boerenlandvogelboer/boer-details/zorgdrager