Caring Farmers

Egbert Zorgdrager

Karina, Egbert en Corné Zorgdrager hebben een biologisch melkveebedrijf op Terschelling. Maar bovenal zijn ze ‘weidevogelboer’ omdat het belang van de weidevogels leidend is voor hun bedrijfsvoering met 120 melkkoeien en 120 hectare grond.
Zorgdrager
Type bedrijf
melkvee
Keurmerken
  • biologisch
Contactgegevens
Zuid 6a
8894kh
Formerum
Social media

Recreatie

Soorten recreatie
wandelpaden

Natuur

Beheer van weidevogel akkers of weides
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
kievit, grutto, tureluur, slobeend, krakeend, kemphaan

Dierenwelzijn

Over mijn dieren