Farmers aan 't woord

Eva-Vos-1024x741 2|Eva-Vos-1024x741

Eva Vos

pluimveehoudster
Loosdrecht

Mijn naam is Eva Vos en ik ben sinds mijn afstuderen in 2018 enthousiast bezig met KipEigen: een kleinschalig lokaal project, waarin ik momenteel 200 dubbeldoel hennen met een paar hanen houd, op een perceel van 1,5 ha in Loosdrecht. Sinds dit voorjaar houd ik ook 50 vleeshaantjes op tuinderij CSA-LandinZicht in Hilversum. De kippen overnachten in mobiele, met de hand verplaatsbare hokken. Ze leven buiten, waarbij ze worden ingezet in de teelt van groente, fruit en bloemen (van andere ondernemers), en hun eigen voeder. Ze zijn een belangrijke schakel in het sluiten van lokale kringlopen.

KipEigen ligt in het verlengde van mijn Wageningse Master Animal Sciences – Agroecology, waarbij ik voor mijn stage de wisselwerking tussen kippen en tuinderij analyseerde: het ‘kipeigen’ gedrag inzetten om de plantaardige teelt ten goede te komen, en de reststromen van de teelten als waardevolle input gebruiken voor de kippen.

Respect voor dier en milieu
Het grootste deel van de kippen zijn Vredelingers: kippen die minder intensief eieren produceren dan de standaard legkip. Ze krijgen veel natuurlijke voeding doordat ze steeds een nieuw stuk land krijgen om in te scharrelen en ze hebben daar alle ruimte voor het uiten van hun natuurlijk gedrag. De haantjes worden slow opgefokt tot vleeskip.

Door het verplaatsbare systeem wordt de bodem gevoed in plaats van belast. Het gras dat door de kippen is begraasd wordt gestimuleerd om meer wortelmassa aan te maken: Zo wordt koolstof opgeslagen in de bodem. Door de bemesting komen vegetatie en bodemleven tijdens de lange rustperiode nog meer tot groei en bloei, waardoor er weer meer voedsel beschikbaar is voor de kippen wanneer ze weer op dit stuk grond terugkeren. Doordat deze dubbeldoelkippen lagere productie hebben, doen ze het super op minder eiwitrijk voer, en dus meer gewasresten, onkruiden en grassen.

De werkzaamheden worden allemaal met de hand verricht en vervoer van eieren gebeurt vrijwel altijd per fiets: geen direct gebruik van fossiele brandstoffen.

CSA
De eieren worden lokaal afgezet volgens het CSA principe (= Community Supported Agriculture): de consument betaalt een jaarlijkse bijdrage en mag in ruil daarvoor een deel van de wekelijkse eieropbrengst afhalen. Zo worden klanten meer verbonden met de dieren, het land en de producten. Ze kunnen altijd zien hoe ‘hun’ kippen leven en worden wekelijks op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief. Deze verbinding met de consument vind ik heel belangrijk.

Waarom Caring Farmers

Toen Ruud Zanders mij vroeg of ik me ook wilde aansluiten bij Caring Farmers twijfelde ik geen moment. KipEigen maakt mij eigenlijk automatisch een caring farmer, want bij KipEigen gaan productie en zorg voor de natuur namelijk hand in hand. Het is júist de balans en samenhang tussen de verschillende elementen wat het hele agro-ecosysteem tot een levend en weerbaar geheel maakt. Voor het succes van KipEigen is zorg voor natuur dus van levensbelang. Daarom wil ik hier in samenwerking met andere ondernemers ook nog meer kennis over delen én vergaren.

Hoe verder?

De stappen die ik in de nabije toekomst wil zetten om meer positieve impact te hebben is het opzetten van educatieprogramma’s en het organiseren van excursies en workshops. Ik zou graag meer scholieren en studenten ontvangen die bijvoorbeeld onderzoek doen naar de insectenpopulaties en de soortendiversiteit van het grasland.

Ik hoop dat ik door KipEigen en mijn bedrijf Eva Vos Agroecologisch ontwerp & advies boeren, burgers, en beleidsmakers kan inspireren om hun positieve impact te vergroten op het welzijn van mens, dier en milieu. Impact door de keuzes op het gebied van voedsel: onlosmakelijk verweven met de natuur om ons heen!