Caring Farmers

Rike van Noord-van Zee, Melkveehouderij Van Zee

20211028_180100.jpg

Bij Firma Van Zee staan onze koeien en hun kalfjes centraal. We streven ernaar om onze koeien een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving te bieden, waarin ze vrij kunnen grazen, genoeg ruimte hebben om te bewegen en de kalfjes onbeperkt melk kunnen drinken bij hun eigen moeder.

Type bedrijf
 • agro-forestry
 • boomgaard
 • melkvee
 • vleesvee
Thema's
 • biodiversiteit
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop
Contactgegevens
Graaf Reinaldweg 3
4171LC
Herwijnen
Type bedrijf
 • agro-forestry
 • boomgaard
 • melkvee
 • vleesvee
Thema's
 • biodiversiteit
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop
Social media

Korte keten initiatief

Caring Farmers gaan voor een voedselsysteem met minder voedselkilometers, transparantie en goed contact tussen de boer en zijn/haar klanten. Dat is belangrijk, want bekend maakt bemind. Elke boer doet dit weer een beetje anders. Van de één liggen de producten herkenbaar in de supermarkt, de ander heeft een boerderijwinkel of verkoopt abonnementen of laat de burger zelf oogsten. Bekijk hier hoe jij producten kan kopen van deze boer:

Ik doe mee aan een korte keten via
 • boerderijwinkel
Alternatieve korten keten initiatieven

Melktap en kaasverkoop

In de winkel
Graaf Reinaldweg 3
4171LC
Herwijnen

Recreatie

Veel Caring Farmers zoeken contact met burgers, en hebben daar vaak ook inkomsten van. Ze hebben een boerderijcamping, verhuren zalen of organiseren educatieve evenementen. Kom ervan genieten, organiseer een feest op de boerderij, ontmoet je collega’s, of slaap een nachtje bij deze boer:

Kringloop

Caring Farmers streven naar een landbouwsysteem waarin de kringloop van nutriënten wordt gesloten. Die is pas echt gesloten als humane mest teruggaat naar het land. Maar ondertussen zijn er erg veel verbeteringen door te voeren. Door in ieder geval meer lokaal te werken en geen kunstmest en krachtvoer uit ver buitenland aan te voeren.

In een kringlooplandbouwsysteem voer je (zo min mogelijk) nutriënten van buiten aan, en eten de dieren vooral reststromen en gras uit de regio. De mest wordt gebruikt op het eigen bedrijf of bij een akkerbouwer in de buurt.

In kringlooplandbouw maakt de boer gebruik van diverse planten en rotaties om een gesloten stoffenbalans te creëren. Lees hier meer over kringlopen en bekijk hier wat deze boer doet om zijn/haar kringlopen te sluiten:

Herkomst krachtvoer
eigen bedrijf, overig

Natuur

Caring Farmers willen een landbouwsysteem waarin de biodiversiteit toeneemt Hoe meer diversiteit, hoe meer soorten leven, hoe gezonder je omgeving. Elke vorm van leven heeft een taakje, die ook op het boerenbedrijf weer nuttig is.

Een grote diversiteit aan insecten houdt elkaar bijvoorbeeld in balans. En bomen en struiken geven schaduw aan dieren, ze voorzien van voedsel, en huizen ook weer vogels en insecten die plagen van het land weg houden. Meer biodiversiteit speelt ook een rol in de stoffenwisseling: de verschillende vormen zuiveren, filteren en zorgen dat het systeem goed werkt.

Lees hier meer over de natuurinclusieve methode en bekijk hier wat deze boer doet voor de natuur:

Agroforestry
Ja
Soorten agroforestry
haag, notenteelt
Diensten voor TBO's of overheden
Beschermde diersoorten op bedrijf
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
boerenzwaluw

Dierenwelzijn

Caring Farmers streven naar een landbouwsysteem met een kleinere rol in het dieet voor dierlijk eiwit. En de dieren die we houden, houden we dierwaardig. We willen toe naar een veehouderij waarin alle dieren een gezond leven hebben met genoeg voeding, beweging, buitenlucht, spel, rust, plezier en de vrijheid om natuureigen gedrag uit te oefenen.

Dieren hebben intrinsieke waarde, en we erkennen hen als intelligente mede-dieren met emoties. Lees meer over dierenwelzijn en onze activiteiten hiervoor, en ontdek hier wat deze boer doet:

Kinderen mogen bij de moeder blijven, zo dicht mogelijk tot natuurlijke scheidingstijd
Mijn dieren worden gehouden in familieverband (familiekudde e.d.)
Dubbel doel dieren
Mijn dieren komen buiten
Mijn dieren zijn anibiotica vrij
Mijn dieren houden hun hoorns
Mijn dieren kunnen grazen, wroeten, stofbaden
Mijn dieren hebben verrijkend materiaal in de stal (speeltjes, borstels, etc.)
We doen mee aan de volgende campagnes
 • kalfbijkoe