Farmers aan 't woord

|

Geert van der Veer

Herenboeren
Houten

In 2012 kreeg Geert een idee voor een boerderij waarbij ‘People, Planet en Profit’ centraal zouden staan. In 2015 pachtte hij met inwoners van Boxtel 20 hectare grond voor de eerste boerderij en de eerste Herenboerderij was een feit. Het concept waarbij 150-200 gezinnen gezamenlijk een boer in dienst nemen en samen met deze boer een biologische en natuurinclusieve boerderij runnen, sloeg aan. Inmiddels zijn er zeven Herenboeren geopend en nog eens 27 in oprichting verspreid over het land.

Geert stuurt vanuit de stichting Herenboeren Nederland de bedrijfsleiders van deze boerderijen aan.

Waarom Caring Farmers?

Geert is naast oprichter van Herenboeren, één van de drie oprichters van Caring Farmers. Zijn doel is de landbouwsector zo te transformeren dat natuurbescherming overbodig wordt en dat de natuur juist wordt versterkt door het produceren van voedsel.

De kennis die Geert in zijn werkende leven heeft opgedaan wil hij delen. En hij wil vooral meer leren van de boeren, wetenschappers en consumenten die zich aansluiten bij Caring Farmers. Zijn eigen kennis komt voort zijn dynamische loopbaan. Hij was altijd geïnteresseerd in de biologie en hoopte hiervan wat mee te krijgen tijdens zijn studie aan de HAS, maar biologische kennis bleef in deze studie achterwege. Na zijn studie werkte hij bij LLTB en maakte kennis met de Profit-kant van de landbouw. Nuttige kennis, maar hij vindt dat het daarna niet alleen om moet gaan. Via diverse projecten rondom het verkorten van voedselketens, leerde hij hoe weinig consumenten weten over de herkomst van hun voedsel.

Toen hij Annette Harberink en Ruud Zanders tegenkwam in de klankbordgroep van LNV, voelden deze drie elkaar naadloos aan en zagen een gat in de markt: een club die vooruitstrevende en duurzame boeren verbindt en een stem geeft. Ook vanuit de Herenboeren gezien, vindt hij het een grote waarde om via de Caring Farmers in contact te staan met ‘serieuze boerenbedrijven’.  

Hoe nu verder?

Voor Caring Farmers wil hij zich vooral bezighouden met regel- en wetgeving. De manier waarop boeren nu op een wantrouwige manier worden gecontroleerd moet volgens hem veranderen naar een stimulerend kader op basis van vertrouwen waar boeren achteraf verantwoording afleggen.

Samen met de Caring Community hoopt hij de komende jaren de transitie te maken waarbij we een belangrijke omslag maken: ‘We gaan niet meer produceren wat we willen consumeren, maar we gaan consumeren wat de aarde kan produceren”.