Farmers aan 't woord

Gerjoenjara2

Boerderij Ruimzicht

Biodynamisch natuurinclusief gemengd bedrijf
Halle

Boerderij Ruimzicht is een maximaal gemengd bedrijf: met melkvee, akkerbouw, tuinderij, zorg, boerderijwinkel, marktkraam, zuivelverwerking, varkens, kippen en schapen. Boerderij Ruimzicht wordt gerund door Gerjo Koskamp en Jara van Rooij. Samen met Annet Kranenburg zijn zij vennoten in Boerderij Ruimzicht.

Gerjo werd na zijn studie aan de landbouwuniversiteit in Wageningen boer op Ruimzicht en werkte tegelijkertijd van 1996 tot 2005 bij het Centrum voor landbouw en Milieu. De omschakeling van regulier/intensief naar extensief biodynamisch boeren is niet altijd makkelijk geweest. Maar pionieren zit hem in het bloed en de bijgaande passie gepaard zorgt dat hij nooit klaar. De volgende stap: maximaal natuurinclusief boeren door de veestapel te verkleinen en een eigen kaasmakerij.

Jara kwam er na een aantal jaren economie gestudeerd te hebben achter dat haar passie bij de landbouw ligt. Tijdens een stage vanuit de Warmonderhof kwam zij in contact met Boerderij Ruimzicht. Door het doen van een stage op een Zwitserse Alp, het volgen van een cursus bij Doetie’s geiten in Friesland en door veelvuldig experimenteren heeft zij haar kennis van het kaasmaken verder uitgebreid. Nu is zij klaar om naast boerin op Ruimzicht ook bijzondere kaas te maken: Achterhoekse Bergkaas.

Duurzaamheid op Ruimzicht:

Onze missie is natuurinclusieve landbouw bedrijven en lokaal ondernemen met aandacht voor bodem, plant, dier en mens. Zo blijven de kalfjes bij de koe in de familiekudde waarin alle leeftijden samen opgaan en zijn de koeien vrijwel het hele jaar in de wei te vinden, ook ‘s nachts.  We melken sinds december 2019 maar éénmaal per dag.  Behalve melkvee is er een zeug, Mandarijn, waarvan de biggen zorgen voor vlees. Zij genieten van de wei uit de zuivelproductie en van restafval uit de groenteteelt. Ook zijn er kippen en een zestal schapen met vleeslammeren die bij de kalveren in de wei lopen. Behalve graanteelt is er ook een tuinderij die groente produceert voor winkel en markt.

Het bedrijf is energieneutraal door 146 zonnepanelen op de stal, er is een elektrische shovel en de trekker wordt zo min mogelijk gebruikt. Het organisch stofgehalte van de bodem neemt, ondanks de zeer lage bemesting volgens BD Norm, toe. De boerderijproducten worden verkocht in de boerderijwinkel die op vrijdag en zaterdag geopend is en op de dinsdagochtendmarkt in Doetinchem. Hier verkopen wij o.a. Aurora’s kaas en ook vlees, groenten én rauwmelkse zuivelproducten van eigen bedrijf.

Waarom Caring Farmers

Op Boerderij Ruimzicht wordt gewerkt aan duurzaamheid in de volle breedte, met respect voor dier, mens, plant en aarde. De kennis die wij de afgelopen decennia hebben opgedaan met pionieren, brengen wij graag over aan andere boeren en aan consumenten. We hopen dat we samen met Caring Farmers in 2025 iedereen hebben overtuigd van de noodzaak van duurzame landbouw.

Toekomstplannen:

We hopen dat we vanaf mei 2021 het merendeel van de melk van onze koeien op het bedrijf verwerken en rechtstreeks aan de klant verkopen. Doordat de kaas op een natuurlijke en ambachtelijke wijze wordt gemaakt, zorgen we voor een aanzienlijke besparing van (fossiele) energie. We werken ook aan de opzet van een educatiecentrum.

Daarnaast zijn er vergaande gesprekken met de Provincie Gelderland om ‘Boeren voor Natuur Bedrijf’ te worden. Wat inhoudt dat de kringloop maximaal gesloten is en dat daardoor natuur en biodiversiteit verder zullen opbloeien. Tot slot werkt Boerderij Ruimzicht aan agroforestry: iedere twee hectare heeft sinds 2010 een lange houtsingel gekregen. In de winters van 2018 en 2019 hebben we veel bomen aangeplant. Deze laatste plantdagen hebben we vele walnoten, tamme kastanjes en hazelaarbomen aangeplant om op termijn een heuse notentak aan het bedrijf toe te voegen.