Farmers aan 't woord

th

Harry & Petra Bruins

Waarde deskundige natuurlijk kapitaal
Kampen

Wij zijn Harry en Petra Bruins, boeren op ERF-1: een 140 jaar oud familiebedrijf op het Kampereiland in de IJsseldelta. Onlangs is de boerderij uitgebreid met ERF-32: 120 ha pacht, hoofdzakelijk grasland, waar ca. 140 melkkoeien en bijbehorend jongvee grazen. Op ERF-32 wordt efficiënt biologisch geboerd in samenwerking met biologische akkerbouwers in de Noordoostpolder. Op ERF-1 wordt een deel van de melk verzuiveld tot kaas en dagverse zuivel en richt zich meer op de “boodschap” als agro & food belevingsboerderij waarin de agro diëtetiek centraal staat. Korte keten, lokale afzet en “boeren met de wetenschap van vandaag met de smaak van vroeger”. Drie van onze 4 kinderen participeren in het bedrijf; een agrarische opleiding is daarbij niet nodig.

Waarom Caring Farmers?

Het woordje “caring” sprak me aan omdat een bezielde boer(in) per definitie en per uitstek zorgverlener is voor de bodem, zijn veestapel, de biodiversiteit, natuur en primair; gezonde voeding voor de samenleving. Wij hanteren het principe van “alles wat je erin stopt, komt er ook weer uit”. Stop je er rottigheid in mens, bodem of dier, dan komt er ook rottigheid weer uit. Daarom zijn we biologisch. Maar ook vooral omdat ik het leuk vind. Elk bedrijf legt de lat op zijn eigen manier hoog.

Waar gaat het naar toe?

 “Waarde(n) strategie” het herontwerpen van medeverantwoordelijkheid voor het bestaan van ons landbouwbedrijf bij de omgeving door hen erbij te betrekken middels communicatie en marketing. Wij kunnen niet zonder de inwoner en onbetaald hen schone vruchtbare levende grond, water, lucht en biodiversiteit met zorg leveren. U vraagt wij draaien, maar niet tegen de laagste prijs en de hoogste kwaliteit.

Vanuit het oogpunt dat de verhouding in vermogen om te presteren volledig weg is geraakt, is het voortbestaan van boeren alleen nog mogelijk door het doorschuiven van stille reserves (pensioen), schenkingen en erfenissen en waardestijging van het onroerend goed. Dat is een niet volhoudbaar verdienmodel met als gevolg uitbuiting. Verwaarloos je als overheid en samenleving de primaire sector dan verlies je je normen en waarde(n).

Inzet is het gedachtegoed om te vormen naar balans in economie en ecologie met een passend ver”dien”model.

Onze droom is de realisatie van het concept ‘de groenste stal van Nederland’: een plasticvrije stal gericht op een allesomvattend beter leven voor de Bodem, Boer en Burger. Duurzaam, of beter volhoudbaar, is dan een vorm van huisvesting die dienend is aan de bodem en de biodiversiteit. Dan is een duurzame prijs bepalend voor een duurzaam voortbestaan.