Farmers aan 't woord

Jan-Overesch-750x350

Jan Overesch

gemengd biologisch bedrijf
Raalte

Ik ben Jan Overesch uit Raalte. Samen met mijn vrouw Mariet en zoon Rick en onze medewerkers, hebben wij een gemengd bedrijf met varkens, zoogkoeien, akkerbouw en groententeelt. Ook hebben we een bezoekersruimte waar we scholen, groepen en burgers ontvangen om te vertellen over een duurzame kringlooplandbouw. Verder werken we samen met de basisschool De Gouden Emmer uit Heino aan het Schooltuin project. Daarnaast hebben wij een Boerderijwinkel met een groot assortiment biologische levensmiddelen in de breedste zin van het woord.

Het bedrijf bevindt zich in een prachtig coulisselandschap in Salland, Overijssel. Mooie houtwallen en singels grenzen aan onze percelen.

In 1994 zijn we met de akkerbouw omgeschakeld naar biologisch. In 2000 zijn we met de varkens omgeschakeld en in 2008 zijn we doorgeschakeld naar de Biodynamische landbouw.

Het bedrijf bestaat uit 150 Ha akker en weiland. De lagere percelen worden gebruikt als weiland. We streven naar een gemengd bedrijf waar we zoveel mogelijk eigen voer telen voor de dieren, momenteel is dat 60%. De potstalmest van de dieren gaat weer naar de akkers en weiden. Naast voer van eigen teelt voeren we aan de varkens ook restproducten uit de humane voedselproductie.

Naast eigen grond, pachten we grond van Particuliere landgoederen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Verpachter en pachter moeten een verlengstuk van elkaar zijn om zo tot een duurzaam grondgebruik te komen.

Waarom Caring Farmers

Kringlooplandbouw spreekt ons erg aan. Vandaar dat we na de oproep van Annette harrebrink ons aangemeld hebben bij Caring Farmers. Het plan is om ons bedrijf nog verder “gesloten” te maken door meer eigen voerteelt en dus weinig of geen imput meer. Ook zijn we sinds 2018 bezig met niet-kerende grondbewerking. Deze nieuwe manier van werken, moet zorgen dat de ploeg in de schuur blijft staan.  Dat is best een uitdaging waar we nu nog steeds ervaring mee moeten opdoen.

Waar ben ik nu mee bezig

Ondertussen gaan de ontwikkelingen verder, zeker op het gebied van samenwerken. Zoals met Landschap Overijssel – het akkerrandenproject om de patrijs terug in het landschap te krijgen – en ‘Salland Zoemt’, speciaal voor de insecten, samen met de buurtbewoners van dit inspirerende stukje Salland.

Wonen en werken in een nog mooiere  omgeving. Daar willen we aan werken, zodat we de grond, het bedrijf en onze omgeving nog mooier kunnen doorgeven aan onze kinds-kinderen.